Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • 22 март – Ден на водата

  22 март – Ден на водата

  22.03.2014г.

  С празник в село Байкал завърши Седмицата на водата, организирана от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД град Плевен.

 • Сините патрули посетиха Басейнова дирекция – Плевен за Деня на отворените врати

  Сините патрули посетиха Басейнова дирекция – Плевен за Деня на отворените врати

  21.03.2014г.

  Утре, 22 март – Ден на водата, предстоят редица инициативи в цялата страна, като за Плевенска област акцентът ще е в село Байкал, община Долна Митрополия.

 • Ден на водата в Долни Дъбник

  Ден на водата в Долни Дъбник

  20.03.2014г.

  21 март е Ден на отворени врати в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

 • Час по екология в отдел „Природа”

  Час по екология в отдел „Природа”

  19.03.2014г.

  „Всяка капка си струва” е мотото на националната информационна кампания по повод Деня на водата. Целта на кампанията е да се насочи вниманието на широката общественост към опазването на водите и устойчивото им ползване.

 • „Всяка капка си струва”

  „Всяка капка си струва”

  18.03.2014г.

  21 март, петък, ще бъде Ден на отворени врати в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – Плевен.

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Web-карта наводнения
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • The Water Information System for Europe
 • Да изчистим България
 • ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!
 • Зелени съвети
 • Достъп до правото на ЕС