Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • Речните нива продължават да се понижават

  Речните нива продължават да се понижават

  19.07.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива са се понижавали. Незначителни повишения до +18 см в резултат на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Тунджа и Марица в Източнобеломорския басейн

 • Речните нива плавно ще се понижават

  Речните нива плавно ще се понижават

  18.07.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в средните и долните течения на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали в резултат на оттичане през изминалото денонощие

 • Министър Димов провери за добив на инертни материали с дрон

  Министър Димов провери за добив на инертни материали с дрон

  18.07.2017г.

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва във внезапна проверка с дрон за незаконен добив на инертни материали

 • Валежите повишиха нивата на реките

  Валежите повишиха нивата на реките

  17.07.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрлогия към БАН (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали след валежи

 • Речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения

  Речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения

  13.07.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Министерство на околната среда и водите

Европейска агенция по околна среда - интерактивни карти

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

 • зелен телефон
 • Анкета за разработване на ПУРН
 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Информационна система за разрешителни и мониторинг
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
 • Web-карта наводнения
 • The Water Information System for Europe
 • Достъп до правото на ЕС