Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • КРАТКОТРАЙНИ ПОВИШЕНИЯ НА РЕЧНИТЕ НИВА ВСЛЕДСТВИЕ НА ВАЛЕЖИ

  КРАТКОТРАЙНИ ПОВИШЕНИЯ НА РЕЧНИТЕ НИВА ВСЛЕДСТВИЕ НА ВАЛЕЖИ

  18.06.2018г.

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

 • Повишения на речните нива вследствие на валежи

  Повишения на речните нива вследствие на валежи

  15.06.2018г.

  На 16 юни 2018 г. НИМХ издава предупреждения за интензивни валежи и гръмотевични бури и локални градушки - жълт и оранжев код (първа и втора степен на опасност). Оранжев код за областите: Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Габрово. В останалите области е в сила първа степен на опасност. Без предупреждение са областите: Добрич, Варна, Бургас и Ямбол

 • Очакват се повишения на речните нива след валежите

  Очакват се повишения на речните нива след валежите

  14.06.2018г.

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

 • Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в Западна България

  Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в Западна България

  13.06.2018г.

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

 • Речните нива ще се останат без съществени изменения

  Речните нива ще се останат без съществени изменения

  12.06.2018г.

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Европейска агенция по околна среда - интерактивни карти

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

Плащане през ПОС терминал

 • зелен телефон
 • Анкета за разработване на ПУРН
 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Информационна система за разрешителни и мониторинг
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
 • Web-карта наводнения
 • The Water Information System for Europe
 • Достъп до правото на ЕС