Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • Речните нива ще се задържат без съществени изменения

  Речните нива ще се задържат без съществени изменения

  22.11.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са били в процес на понижение, като в резултат на частично снеготопене и оттичане са регистрирани повишения с до +20 см в долните течения на реките: Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом (Дунавски басейн) и Факийска река (Черноморски басейн).

 • Възможни са незначителни колебания на речните нива

  Възможни са незначителни колебания на речните нива

  21.11.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения

 • Очаква се повишение на речните нива

  Очаква се повишение на речните нива

  20.11.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения

 • По-интензивни валежи ще има на 19 ноември в Черноморския район

  По-интензивни валежи ще има на 19 ноември в Черноморския район

  17.11.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се задържали без съществени изменения.

 • Възможни са колебания на речните нива

  Възможни са колебания на речните нива

  15.11.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се задържали без съществени изменения.

Европейска агенция по околна среда - интерактивни карти

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

Плащане през ПОС терминал

 • зелен телефон
 • Анкета за разработване на ПУРН
 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Информационна система за разрешителни и мониторинг
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
 • Web-карта наводнения
 • The Water Information System for Europe
 • Достъп до правото на ЕС