Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • Без съществени изменения на речните нива

  Без съществени изменения на речните нива

  24.08.2016г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици

 • Речните нива ще останат без съществени изменения

  Речните нива ще останат без съществени изменения

  23.08.2016г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) на много места в страната ще има превалявания, по-интензивни в Централна България

 • Без съществени изменения остават речните нива

  Без съществени изменения остават речните нива

  22.08.2016г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) след обяд и през нощта срещу вторник на места в западната половина от страната, а към сутринта и в отделни райони на Източна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици

 • Днес са възможни краткотрайни повишения на някои реки

  Днес са възможни краткотрайни повишения на някои реки

  20.08.2016г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес на изолирани места главно в планинските райони ще превали

 • Речните нива остават без съществени изменения

  Речните нива остават без съществени изменения

  19.08.2016г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на повече места в западната половина от страната ще превали. Количествата ще са от 1-2 до 10-15 л/кв.м

Министерство на околната среда и водите

Европейска агенция по околна среда - интерактивни карти

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

 • зелен телефон
 • Анкета за разработване на ПУРН
 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Информационна система за разрешителни и мониторинг
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
 • Web-карта наводнения
 • The Water Information System for Europe
 • Достъп до правото на ЕС