Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В България са определени четири района за басейново управление - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски и са създадени съответно четири басейнови дирекции. Басейновата дирекция се координира, контролира от Министерството на околната среда и водите и е държавна администрация, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на Басейновите дирекции.

Последни новини от дирекцията

 • НИМХ-БАН обявява за утре жълт код за валежи в 18 области

  НИМХ-БАН обявява за утре жълт код за валежи в 18 области

  25.05.2017г.

  Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за 26 май първа степен на предупреждение за потенциално опасно време /жълт код/ в 18 области в Западна и Централна България

 • НИМХ обявява за утре жълт код за валежи с гръмотевици в седем области

  НИМХ обявява за утре жълт код за валежи с гръмотевици в седем области

  23.05.2017г.

  Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за 24 май 2017 г. жълт код за значителни валежи с гръмотевици в областите: София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

 • Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

  Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

  22.05.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения

 • Нивата ще се задържат без съществени изменения

  Нивата ще се задържат без съществени изменения

  19.05.2017г.

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +20 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавския басейн).

 • Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения

  Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения

  18.05.2017г.

  По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено в Дунавския басей, във водосбора на р. Огоста

Министерство на околната среда и водите

Европейска агенция по околна среда - интерактивни карти

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60

Тел: (+359 64) 885 100
Факс: (+359 64) 803 342

Банкова сметка

Банка:
УниКредит Булбанк -
клон Плевен
IBAN:
BG57UNCR96603166268610
BIC:
UNCRBGSF

 • зелен телефон
 • Анкета за разработване на ПУРН
 • оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • Информационна система за разрешителни и мониторинг
 • Danube Floodrisk
 • ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River
 • Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г.
 • Web-карта наводнения
 • The Water Information System for Europe
 • Достъп до правото на ЕС