-------------------------------------------------------------

Уважаеми дами и господа,

Считано от 1 януари 2019 г. документи ще се приемат единствено в Деловодството на Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - 
град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60,
за контакти: 064/885 – 100, 885 – 107, 885 - 108
dunavbd@bddr.org