Изпълнение, резултати и материали

 

Резултати и материали

 

Междинни резултати  от дейностите на национално ниво

 

Резултати по проекта

 

  

 

 
 

 

 Срещи и събития на национално ниво

 

Партньорски срещи и съвместни събития по проекта

 

       

      Актуални новини за проект Danube Floodplain  

      Годишен информационен бюлетин на проекта 2019 г.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откриващата среща, среща на Управляващ комитет и Първа партньорска среща по проект DANUBE FLOODPLAIN - 27 -28 септември 2018 г., Букурещ

Втора партньорска среща по проекта 5-6 юни 2019 г., Букурещ

Трета партньорска среща по проекта 9 – 10 юни 2020 г.

Първа експертна среща по Работен пакет 3 "Оценка на заливни равнини" – гр. Сегед, 10-11 януари 2019 г.

Втора експертна среща по Работен пакет 3 "Оценка на заливни равнини" - гр. Виена, 11-12 март 2019 г.

Трета експертна среща по Работен пакет 3 "Оценка на заливни равнини" – гр. Любляна, 18-19 юни 2019 г.

Национална откриваща среща в България по проект DANUBE FLOODPLAIN - 23 януари 2019 г.

Представяне на проект DANUBE FLOODPLAIN пред заинтересовани страни от поречие Янтра 21 март 2019 г.

Среща със заинтересованите страни за обсъждане на заливни равнини в българския участък на река Дунав 15 май 2019 г.

Информационна кампания за Ден на Дунав 29 юни – 1 юли 2019 г.

Представяне на проекта на Басейнов съвет - 12 декември 2019 г.

Идентифициране и оценка на заливни равнини по р. Янтра