ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон"

 

2019 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2018 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2017 год.

м. Януари    м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

2016 год.

м. Януари    м. Февруари  м. Март   м. Април  м. Май м. Юни

м. Юли  м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември