РИОСВ – София извърши извънредна проверка на Панчаревското езеро

РИОСВ – София извърши извънредна проверка на Панчаревското езеро

16.05.2020г.

Експерти на РИОСВ – София, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда и представители на районна администрация „Панчарево“ извършиха извънредна проверка

Съобщение до "АУТО ГРУП-5" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АУТО ГРУП-5" ООД и до всички заинтересовани лица

14.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ"  и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ" и до всички заинтересовани лица

14.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

14.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ИКС 1" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ИКС 1" ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват ce краткотрайни повишения на речните нива

Очакват ce краткотрайни повишения на речните нива

30.04.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

24.04.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.

24.04.2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на коронавируса на територията на България и чужбина се променят заложените сроковете в Регламента на Конкурса

Съобщение до "АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

22.04.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/