Съобщение до "ЕС.ДЕ.КА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕС.ДЕ.КА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

28.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Информация за състоянието на водите за 26 май 2020

Информация за състоянието на водите за 26 май 2020

26.05.2020г.

Дунавски басейн: Днес (26.05) и през следващите три дни, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн

Информация за състоянието на водите за 22 май 2020

Информация за състоянието на водите за 22 май 2020

22.05.2020г.

Дунавски басейн: Днес (22.05) и утре (23.05) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като все още повишения в резултат на оттичане ще има в средните и долните течения на основните реки.

Информация за състоянието на водите за 21 май 2020

Информация за състоянието на водите за 21 май 2020

21.05.2020г.

Дунавски басейн: Днес (21.05) и утре (22.05) вследствие на валежи речните нива в по-голяма част от басейна ще се повишават.

Информация за състоянието на водите за 20 май 2020

Информация за състоянието на водите за 20 май 2020

20.05.2020г.

Дунавски басейн: Днес (20.05) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се повишават.

Съобщение до "ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО" АД и до всички заинтересовани лица

20.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

19.05.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Съобщение до "ВиК Бебреш" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВиК Бебреш" ЕООД и до всички заинтересовани лица

19.05.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

МОСВ предупреди областни управи и кметове да предприемат мерки във връзка с очаквани интензивни валежи

МОСВ предупреди областни управи и кметове да предприемат мерки във връзка с очаквани интензивни валежи

19.05.2020г.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

18.05.2020г.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения във вечерните часове на 20.05 и през нощта на 20.05 срещу 21.05 във водосбора на р. Височка, р. Цибрица, горните части от водосбора на р. Огоста (над Язовир Огоста), средните части от водосбора на р. Искър и притоците ѝ р. Блато и р. Искрецка