Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

 

месец Май 2021 год.
01-334_05052021 01-335_05052021 01-336_05052021 хх-ххх_xxxxxxxx
       
       

 

Становища за допустимост месец Април 2021 г.

Архив на Становища за допустимост