Консултации при актуализация на ПОРН

Важно значение при актуализацията на ПОРН имат консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети. На основание чл.146с, ал.1 от Закона за водите, считано от датата на публикуването на проекта за актуализация на ПОРН - 17 март 2021 г., в срок до 07 юни 2021 г. всички заинтересовани страни и широката общественост в Дунавски РБУ могат да представят своите становища, забележки и препоръки по публикуваният проект за актуализация на ПОРН.

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
 по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org
 чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите с обществеността и заинтересованите страни ще бъдат организирани и проведени  онлайн.

 

Онлайн среща за обществена консултация № 11 - 12.04. 2021 г.   

области Видин, Монтана, Враца (без общ. Мездра и Роман ); Поречия на реките Огоста и западно от Огоста и Дунав

Дневен ред

Регистрационен формуляр

 

Онлайн среща за обществена консултация № 12 - 22.04. 2021 г.   

области Плевен, Ловеч; Поречия на реките Вит, Осъм, долното течение на р. Искър и Дунав;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

 

Онлайн среща за обществена консултация № 16 - 10.05. 2021 г.   

области София-град, София-Област, Перник, Враца (само общ. Мездра и Роман);

Поречия на р. Искър, р. Ерма и р. Нишава;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

 

Онлайн среща за обществена консултация № 13  - 17.05. 2021 г.   

области Габрово, Велико Търново, Сливен; Поречия на р. Янтра (от извор до гр. Полски Тръмбеш) и р. Дунав;

Дневен ред 

Регистрационен формуляр

 

Онлайн среща за обществена консултация № 14 - 25.05. 2021 г.   

области Русе, Търговище, Разград; Поречия на р. Русенски Лом, р. Янтра (от гр. Полски Тръмбеш до вливане в р. Дунав ), част от Добруджански реки и р. Дунав;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

 

Онлайн среща за обществена консултация № 15 - 28.05. 2021 г.   

области Силистра, Шумен, Добрич, Варна; Поречие Добруджански реки и р. Дунав; 

Дневен ред

Регистрационен формуляр