Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60
п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.org

Считано от 1 януари 2019 г. документи ще се приемат единствено в Деловодството на Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ -  град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

Зелен телефон:
тел: +359 64 885100
+359 886 330485

Директор  - Цветомира Христова

тел: +359 64 885100


Технически сътрудник
тел: +359 64 885100
тел/факс: +359 64 803342

Главен счетоводител
тел: +359 64 885127

Обслужване на едно гише
тел: +359 64 885107

Работно време:
от 09.00 ч. до 17.30 ч.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Изнесено работно място – София
гр. София
бул. „Лавеле” №16, ет. 3
факс: +359 2 9733408
тел: +359 2 9702070

Изнесено работно място – Русе
гр. Русе
ул. „Придунавски булевард” № 20, ет. 2
п.к. 388
тел/факс: +359 82 826370

Изнесено работно място – Враца
гр. Враца
ул. „Мито Цветков” № 2, ет. 5
п.к. 382
тел/факс: +359 92 623472

Изнесено работно място – Велико Търново
гр. Велико Търново
ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2
п.к. 56
тел/факс: +359 62 601408

Форма за обратна връзка

Презаредете анти-спам кода