Съобщение до "ЕУРОЗАК" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕУРОЗАК" ООД и до всички заинтересовани лица

14.06.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Нивата на реките остават без съществени изменения

Нивата на реките остават без съществени изменения

14.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "БЕЛУГА" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕЛУГА" АД и до всички заинтересовани лица

13.06.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи

12.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Продължава повишаването на речните нива

Продължава повишаването на речните нива

11.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще се повишават в резултат на валежи

Речните нива ще се повишават в резултат на валежи

10.06.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

07.06.2019г.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали.

Съобщение до "ВИГО ТРЕИЙДИНГ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВИГО ТРЕИЙДИНГ" ООД и до всички заинтересовани лица

06.06.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

06.06.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Няма данни за проблеми с нивата на язовирите

Няма данни за проблеми с нивата на язовирите

06.06.2019г.

Състояние на водните обекти в страната