Не се очакват промени в речните нива

Не се очакват промени в речните нива

02.08.2019г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения.

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

01.08.2019г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения.

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

01.08.2019г.

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР-Плевен и ИАРА-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Искър при с. Люти брод, община Мездра. Проверката е извършена на 31 юли, в деня на получаване на сигнала.

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

25.07.2019г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения.

Съобщение до "ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

25.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменени

Речните нива ще останат без съществени изменени

22.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ВИГО ТРЕИЙДИНГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВИГО ТРЕИЙДИНГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

19.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "БЕЛУГА"  АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕЛУГА" АД и до всички заинтересовани лица

19.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

19.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

За втора година акция в Байкал от кампанията „Да изчистим Дунав заедно“

За втора година акция в Байкал от кампанията „Да изчистим Дунав заедно“

18.07.2019г.

На национално ниво кампанията се подкрепя и провежда с подкрепата на Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“