Речните нива ще останат без същественни изменения

Речните нива ще останат без същественни изменения

17.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

14.02.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили.

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

12.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

11.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

07.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Възможни са незначителни повишения на речните нива

Възможни са незначителни повишения на речните нива

06.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие