Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

17.03.2021г.

На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район за басейново управление.

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

16.03.2021г.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

02.12.2020г.

Заявленията могат да се подават в съответната басейнова дирекция или до кмета/кметския наместник по местонахождение на кладенеца

20 октомври е срокът за представяне на национално ниво на творбите за Danube Art Master

20 октомври е срокът за представяне на национално ниво на творбите за Danube Art Master

08.10.2020г.

Състезанието ще се проведе на две нива: национално и международно

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

16.09.2020г.

Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“

В резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива

07.07.2020г.

Дунавски басейн: Днес (07.07), в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в горните и средните части от водосборите на реките източно от р. Лом.

МОСВ представи в Плевен проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

МОСВ представи в Плевен проекта по разработване на новите планове за управление на риска от наводнения

07.07.2020г.

Основните дейности по проекта се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България между МОСВ и Международната банка възстановяване и развитие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

06.07.2020г.

Дунавски басейн: Днес (06.07) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи краткотрайни повишения са възможни в горните и средните части от водосборите на основните реки, западно от р. Вит

МОСВ и БД „Дунавски район“ обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Дунавски район

МОСВ и БД „Дунавски район“ обсъждат със заинтересованите страни актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения на Дунавски район

06.07.2020г.

Целта на планираните срещи е да се запознаят на местно ниво всички заинтересовани с действията, които са предприети във връзка с актуализацията на плановите документи, както и да се насърчи тяхното активно участие в целия процес по разработване на ПУРН за периода 2022 – 2027 г.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

30.06.2020г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НАПОМНЯ НА ФИРМИТЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.), че до 27 НОЕМВРИ 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.