Днес (10.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива
Днес (09.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива
Днес (08.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива
Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

05.06.2021г.

Мотото на кампанията е „Възстановяване на екосистемите“

Днес (02.06) речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения
Днес (01.06) речните нива ще се повишават или ще останат без съществени изменения
Днес (31.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн
Днес (28.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във всички басейни
БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

18.05.2021г.

БДДР даде предписание на кмета на Столична община да се преустанови дейността по почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София, докато не бъдат изпълнени законовите изисквания

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“

21.04.2021г.

Денят на Земята ще бъде отбелязан в съвместна кампания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен