Очакват се незначителни повишения на речните нива

Очакват се незначителни повишения на речните нива

18.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Съобщение до "Манифатура форте" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Манифатура форте" ЕООД и до всички заинтересовани лица

17.04.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

17.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

17.04.2019г.

„В природата нищо не съществува само“

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

16.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

15.04.2019г.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменение.

Съобщение до "СИРМА ПРИСТА" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИРМА ПРИСТА" АД и до всички заинтересовани лица

15.04.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "МЕСОКОМБИНАТ РАЗГРАД " АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "МЕСОКОМБИНАТ РАЗГРАД " АД и до всички заинтересовани лица

15.04.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Запазва се възможността за краткотрайни превишения на речните нива заради валежите

Запазва се възможността за краткотрайни превишения на речните нива заради валежите

12.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива

11.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ