Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

28.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

В следствие на снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива

В следствие на снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива

26.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

24.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

21.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

21.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

20.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ХОЛИВОРК" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ХОЛИВОРК" ЕООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/