Съобщение до "Ф БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Ф БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

16.12.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са повишения на речните нива

Възможни са повишения на речните нива

13.12.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Международната дейност на БДДР е основната тема на предстоящия Басейнов съвет

Международната дейност на БДДР е основната тема на предстоящия Басейнов съвет

11.12.2019г.

Регистрацията за съвета ще започне в 10.00 часа

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

03.12.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

02.12.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

28.11.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "ЕЛЕ МАР - ЕЛЕНКО МАРКОВ" и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "ЕЛЕ МАР - ЕЛЕНКО МАРКОВ" и до всички заинтересовани лица

27.11.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

27.11.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

27.11.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

27.11.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/