В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

07.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Възможни са незначителни повишения на речните нива

Възможни са незначителни повишения на речните нива

06.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "НИКРОМ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НИКРОМ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ХОЛИВОРК" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ХОЛИВОРК" ЕООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ" и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ" и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/