Нивата на реките ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

07.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

07.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "РОТЕ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РОТЕ" ООД и до всички заинтересовани лица

07.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВИЕРА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВИЕРА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

07.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Продължава повишаването на речните нива вследствие на валежите

Продължава повишаването на речните нива вследствие на валежите

04.10.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Очаква се повишаване на речните нива в резултат на валежите

Очаква се повишаване на речните нива в резултат на валежите

03.10.2019г.

нализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Съобщение до "ВЕСТО - 2010" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВЕСТО - 2010" ООД и до всички заинтересовани лица

03.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

03.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Седмицата на мобилността отбелязаха РИОСВ и БДДР

Седмицата на мобилността отбелязаха РИОСВ и БДДР

30.09.2019г.

В инициативите взеха участие около 150 деца на възраст от 2 до 5 години.

Съобщение до "ЕКСКЛУЗИВ - Б2" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕКСКЛУЗИВ - Б2" ЕООД и до всички заинтересовани лица

27.09.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/