Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

18.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (18.06) и утре (19.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна както следва: днес (18.06) в горните и средните части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра; утре (19.06) във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

17.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (17.06) и през следващите два дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна

Актуална информация за състоянието на водите за 16 юни 2020 г.

Актуална информация за състоянието на водите за 16 юни 2020 г.

16.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (16.06) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейн

Актуална информация за състоянието на водите за 15 юни 2020 г.

Актуална информация за състоянието на водите за 15 юни 2020 г.

15.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (15.06) и през следващите три дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките в басейна

Информация за състоянието на водите за 12 юни 2020 г.

Информация за състоянието на водите за 12 юни 2020 г.

12.06.2020г.

Вследствие на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения: през нощта срещу 15.06: във водосбора р. Искър (р. Златна Панега)

Състоянието на водите за 11 юни 2020 г.

Състоянието на водите за 11 юни 2020 г.

11.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (11.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн

Информация за състоянието на водите за 10 юни 2020 г.

Информация за състоянието на водите за 10 юни 2020 г.

10.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (10.06) и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн

Информация за състоянието на водите за 9 юни 2020 г.

Информация за състоянието на водите за 9 юни 2020 г.

09.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (09.06) и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн

Съобщение до "АУТО ГРУП-5" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АУТО ГРУП-5" ООД и до всички заинтересовани лица

04.06.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Информация за състоянието на водите за 2 юни 2020 г.

Информация за състоянието на водите за 2 юни 2020 г.

02.06.2020г.

Дунавски басейн: Днес (02.06) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения