Съобщение до "Агростил 2003" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Агростил 2003" ООД и до всички заинтересовани лица

05.09.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "УСМА" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "УСМА" АД и до всички заинтересовани лица

03.09.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ЦАРЕВЕЦ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЦАРЕВЕЦ" ООД и до всички заинтересовани лица

29.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

26.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ДИДЖИ ГРУП" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ДИДЖИ ГРУП" ЕООД и до всички заинтересовани лица

22.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ДЕЗАНИ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ДЕЗАНИ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

20.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ЕКСКЛУЗИВ - Б2" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕКСКЛУЗИВ - Б2" ЕООД и до всички заинтересовани лица

20.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЗП АТАНАС ХР. ЙОВЧЕВ и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЗП АТАНАС ХР. ЙОВЧЕВ и до всички заинтересовани лица

20.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЗП АТАНАС ХР. ЙОВЧЕВ и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЗП АТАНАС ХР. ЙОВЧЕВ и до всички заинтересовани лица

20.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "СВОБОДА" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СВОБОДА" АД и до всички заинтересовани лица

19.08.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/