Възможни са повишения на нивата в долните течения на основните реки

Възможни са повишения на нивата в долните течения на основните реки

10.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Възможни са незначителни повишения на речните нива вследствие на валежите

Възможни са незначителни повишения на речните нива вследствие на валежите

09.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

Очаква се повишение на речните нива в резултат на валежи

08.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Не се очакват съществени промени в речните нива

Не се очакват съществени промени в речните нива

03.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Проверка по сигнали за понижено ниво на язовир „Александър Стамболийски“ и река Росица

Проверка по сигнали за понижено ниво на язовир „Александър Стамболийски“ и река Росица

28.03.2019г.

Язовирът е в списъка на комплексните и значими язовири, съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

27.03.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Експерти обсъдиха въпроси по прилагане на законодателството по водите

Експерти обсъдиха въпроси по прилагане на законодателството по водите

21.03.2019г.

Партньор на събитието е Басейнова дирекция – Плевен, която представи участието си в международния проект DANUBE FLOODPLAIN

Скаути от Плевен – първите посетители на обновения Информационен център на БДДР

Скаути от Плевен – първите посетители на обновения Информационен център на БДДР

20.03.2019г.

Кампанията за Деня на водата се организира от БДДР, РИОСВ – Плевен, Регионален исторически музей и е с подкрепата на Регионална лаборатория – Плевен и „ВиК“ ЕООД – Плевен

Седмица на водата по повод 22 март

Седмица на водата по повод 22 март

18.03.2019г.

Темата на Световния ден на водата 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е важен!“,

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

15.03.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие