Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Бест уош сървисис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

18.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без същественни изменения

Речните нива ще останат без същественни изменения

17.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

14.02.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили.

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

12.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

11.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие