Съобщение до "ЕУРОЗАК" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕУРОЗАК" ООД и до всички заинтересовани лица

17.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВИЕРА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВИЕРА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

17.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВЕСТО - 2010" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВЕСТО - 2010" ООД и до всички заинтересовани лица

17.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Нивата на реките остават без промяна

Нивата на реките остават без промяна

17.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009" ЕООД и до всички заинтересовани лица

17.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

15.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ЕХСО - Л. БОЯДЖИЕВ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕХСО - Л. БОЯДЖИЕВ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "СПОТ ГРУП" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СПОТ ГРУП" ООД и до всички заинтересовани лица

12.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/