Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

24.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се повишения на речните нива

Очакват се повишения на речните нива

23.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Водата и изменението на климата“

Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Водата и изменението на климата“

22.03.2020г.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода

Съобщение до "САКАР АУТО" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САКАР АУТО" АД и до всички заинтересовани лица

19.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

18.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ"  и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ" и до всички заинтересовани лица

18.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очаква се понижение на речните нива

Очаква се понижение на речните нива

12.03.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива в басейна са се понижили.

Възможни са повишения на речните нива

Възможни са повишения на речните нива

09.03.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от реките в басейна са се повишили вследствие на валежи.

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/