Вследствие на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

Вследствие на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

07.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АМЕТИСТ 99" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АМЕТИСТ 99" ЕООД и до всички заинтересовани лица

25.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "БЕНКОМЕРС" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕНКОМЕРС" ООД и до всички заинтересовани лица

25.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "УСМА" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "УСМА" АД и до всички заинтересовани лица

22.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

22.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

МОСВ обявява фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

МОСВ обявява фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

11.10.2019г.

Всеки участник може да изпрати до 4 снимки, като е желателно, но не задължително, те да са от различни сезони

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

08.10.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Съобщение до "БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009" ЕООД и до всички заинтересовани лица

08.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

07.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

07.10.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/