Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ДЕЛТА АБ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ДЕЛТА АБ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

03.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "РИАЛИТИ ПРОДАКТС" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РИАЛИТИ ПРОДАКТС" ЕООД и до всички заинтересовани лица

03.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Дунавкознайковци обогатиха познанията си за голямата река

Дунавкознайковци обогатиха познанията си за голямата река

02.07.2019г.

Образователната инициатива „Дунавкознайковци“ се организира съвместно от СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав” към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, РИОСВ – Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "БЕНСА-ЕН" ЕООД и до всички заинтересовани лица

02.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ДИДЖИ ГРУП" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ДИДЖИ ГРУП" ЕООД и до всички заинтересовани лица

01.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

28.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Отнасяйте се по-добре към реките – Ден на р. Дунав 2019

Отнасяйте се по-добре към реките – Ден на р. Дунав 2019

28.06.2019г.

Чрез проект Danube Floodplain се полагат нови усилия за комплексен подход при управление на заливните равнини

Започва JDS4 – четвърто съвместно проучване на Дунав

Започва JDS4 – четвърто съвместно проучване на Дунав

28.06.2019г.

Мониторингът в българския участък на реката ще бъде осъществен в периода 29 юни – 15 юли

Козлодуй отбелязва Международния Ден на река Дунав

Козлодуй отбелязва Международния Ден на река Дунав

28.06.2019г.

Събитията, посветени на голямата река в Козлодуй, продължават на 29 юни, с целодневен фестивал на рибата