Днес (01.06) речните нива ще се повишават или ще останат без съществени изменения
Днес (31.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн
Днес (28.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във всички басейни
БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

БДДР и РИОСВ – София провериха почистването на река Искър край Герман

18.05.2021г.

БДДР даде предписание на кмета на Столична община да се преустанови дейността по почистване на речното корито на река Искър, в участъка от края на 500 метровия участък под язовирната стена на яз. „Панчарево“ - до началото на корекцията при Летище София, докато не бъдат изпълнени законовите изисквания

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото „Да възстановим нашата планета Земя“

21.04.2021г.

Денят на Земята ще бъде отбелязан в съвместна кампания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения

17.03.2021г.

На основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 от Закона за водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища проект на Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район за басейново управление.

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

Отбелязваме Световния ден на водата 22 март под мотото „Ценим водата“

16.03.2021г.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

02.12.2020г.

Заявленията могат да се подават в съответната басейнова дирекция или до кмета/кметския наместник по местонахождение на кладенеца

20 октомври е срокът за представяне на национално ниво на творбите за Danube Art Master

20 октомври е срокът за представяне на национално ниво на творбите за Danube Art Master

08.10.2020г.

Състезанието ще се проведе на две нива: национално и международно

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020

16.09.2020г.

Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“