Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

04.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

02.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

В следствие на валежи са възможни повишения на речните нива

В следствие на валежи са възможни повишения на речните нива

28.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

28.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВАНТО ТРЕЙД АУТО" ЕООД и до всички заинтересовани лица

28.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

В следствие на снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива

В следствие на снеготопене ще има незначителни повишения на речните нива

26.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

24.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

21.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АЛАПИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

21.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

В резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива

20.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие