На 20.01 и през следващите два почивни дни в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива
На 19.01 през деня речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива
На 16.01 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи и на снеготопене на места се очакват повишения на речните нива
На 11.01 в резултат на валежи и оттичане в следобедните и вечерни часове и през нощта срещу 12.01 ще има повишения на речните нива
На 10 и 11.01 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива
Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ публикува проект на План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.

15.12.2022г.

Крайният срок за представяне на становища по документа е 10 септември 2023 г.

На 12.12 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива
Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

05.12.2022г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

На 02.12 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават
На 01 и 02.12 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива