Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АРЕАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

15.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "ЕХСО - Л. БОЯДЖИЕВ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЕХСО - Л. БОЯДЖИЕВ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АТЕО СПОРТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "СПОТ ГРУП" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СПОТ ГРУП" ООД и до всички заинтересовани лица

12.07.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

12.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

11.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

10.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се повишения на речните нива в резултат на валежи

Очакват се повишения на речните нива в резултат на валежи

09.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се повишения на речните нива

Очакват се повишения на речните нива

08.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие