Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

14.02.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са се понижили.

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

14.02.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

12.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

11.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

В резултат на снеготопене и валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива

10.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

07.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Възможни са незначителни повишения на речните нива

Възможни са незначителни повишения на речните нива

06.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

05.02.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "НИКРОМ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НИКРОМ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

31.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/