Речните нива остават без промяна

Речните нива остават без промяна

02.05.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Не се очаква съществено изменение в състоянието на речните нива

Не се очаква съществено изменение в състоянието на речните нива

30.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Светли Великденски празници!

Светли Великденски празници!

25.04.2019г.

Екипът на БДДР Ви пожелава да сте най-вече здрави!

Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи

Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи

25.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

24.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

23.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

БДДР и РИОСВ - Плевен организират образователни инициативи за Деня на Земята

БДДР и РИОСВ - Плевен организират образователни инициативи за Деня на Земята

19.04.2019г.

Денят на Земята се отбелязва от 1970 година най-напред в САЩ.

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

19.04.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Съобщение до "НЮ ХОЛИДЕЙ - ПЕТКОВ И СИЕ" СД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НЮ ХОЛИДЕЙ - ПЕТКОВ И СИЕ" СД и до всички заинтересовани лица

19.04.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Лазарски поздрав за екипа на БДДР

Лазарски поздрав за екипа на БДДР

19.04.2019г.

За всеки празник от „Теменуга“ гостуват на екипа на БДДР