Очаква се понижение на речните нива

Очаква се понижение на речните нива

12.03.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива в басейна са се понижили.

Възможни са повишения на речните нива

Възможни са повишения на речните нива

09.03.2020г.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от реките в басейна са се повишили вследствие на валежи.

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "СИВОНИ" ООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "КО - ТО" ООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "ЕЛЕ МАР - ЕЛЕНКО МАРКОВ" и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "ЕЛЕ МАР - ЕЛЕНКО МАРКОВ" и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИ БГ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "АЛЕКС САТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "АЛЕКС САТ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

06.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са повишения на речните нива

Възможни са повишения на речните нива

06.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

На 5 март ще бъде ограничено електрозахранването в сградата на БДДР между 9 и 13 часа

На 5 март ще бъде ограничено електрозахранването в сградата на БДДР между 9 и 13 часа

04.03.2020г.

Възможно е да има проблеми с комуникацията с БДДР чрез стационарни телефони, e-mail и електронна система за обмен на документи в посочения часови интервал