Не се очакват съществени изменения на речните нива

Не се очакват съществени изменения на речните нива

16.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрогогия (НИМХ – БАН) речните нива в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Речните нива се понижават или са останали без съществени изменения

Речните нива се понижават или са останали без съществени изменения

13.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения

Речните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения

Речните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения

12.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие

Речните нива се понижават или остават без промяна

Речните нива се понижават или остават без промяна

11.10.2017г.

По данни и прогнози на Института за метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения

НИМХ регистрира тенденцията към понижение на речните нива

НИМХ регистрира тенденцията към понижение на речните нива

10.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страна през изминалото денонощие са се понижавали

Отчетено е повишение на речните нива след валежите

Отчетено е повишение на речните нива след валежите

09.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страна са се понижавали

Речните нива ще се повишават заради обилни валежи

Речните нива ще се повишават заради обилни валежи

06.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения

МОСВ подкрепя Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, обявен от Министерство на здравеопазването

МОСВ подкрепя Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, обявен от Министерство на здравеопазването

05.10.2017г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Речните нива се понижават

Речните нива се понижават

03.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

02.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения