Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

16.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Нивата на реките ще останат без промяна

Нивата на реките ще останат без промяна

15.10.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

12.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Речните нива остават без изменения

Речните нива остават без изменения

11.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще останат без промяна

Речните нива ще останат без промяна

10.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива - без съществени изменения

Речните нива - без съществени изменения

09.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

08.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

СЪОБЩЕНИЕ ДО "МВЕЦ Ведена" ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО "МВЕЦ Ведена" ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

03.10.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

02.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

01.10.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие