През следващите три дни речните нива ще се понижават

През следващите три дни речните нива ще се понижават

23.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения

Възможни са краткотрайни и незначителни повишения на речните нива

Възможни са краткотрайни и незначителни повишения на речните нива

22.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без съществени изменения

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

21.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения

Водните нива ще се понижават или ще останат без изменения

Водните нива ще се понижават или ще останат без изменения

20.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са останали без съществени изменения

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

19.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са били без съществени изменения (+/- 14 см) през изминалото денонощие

За 17 юни жълт код за валежи в областите : Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас

За 17 юни жълт код за валежи в областите : Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас

16.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

15.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения.

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

14.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие.

Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения

13.06.2017г.

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще се понижават

Нивата на реките ще се понижават

12.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения