Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

14.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще продължат да се понижават

Речните нива ще продължат да се понижават

13.08.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Речните нива се понижават

Речните нива се понижават

10.08.2018г.

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -23 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

БДДР обявява конкурс по документи за назначаване на  експерти по граждански договор  за срок до 30.11.2018г.  за  изпълнение на дейности по обработка и структуриране на информация от дейността на Дирекцията
Речните нива остават без изменения

Речните нива остават без изменения

09.08.2018г.

Дунавски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без значителни изменения. В резултат на оттичане е регистрирано по-значително повишение(+39 см) на р. Русенски Лом при с. Божичен. Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -11 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Речните нива - без съществени изменения

Речните нива - без съществени изменения

08.08.2018г.

Дунавски басейн: през денонощието речните нива се понижили. По-значителни изменения в следствие на валежи са регистрирани в поречието на р. Русенски Лом (от -58 см до +61 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -14 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Речните нива ще останат без съществени промени

Речните нива ще останат без съществени промени

07.08.2018г.

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТ „ИВА-ПЛАМЕН АТАНАСОВ“ И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕТ „ИВА-ПЛАМЕН АТАНАСОВ“ И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

06.08.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

06.08.2018г.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили.

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ГАЛА-М“ ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ГАЛА-М“ ООД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

06.08.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/