Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

21.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива - без съществени изменения

Речните нива - без съществени изменения

20.02.2019г.

Речните нива - без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

19.02.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Съобщение до  "Булкварц" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Булкварц" ЕООД и до всички заинтересовани лица

18.02.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до  ЕТ "Минко Стилянов - Детелина Русе" и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "Минко Стилянов - Детелина Русе" и до всички заинтересовани лица

18.02.2019г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Възможни са незначителни повишения на речните нива

Възможни са незначителни повишения на речните нива

18.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

15.02.2019г.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ

Речните нива се понижават или остават без изменения

Речните нива се понижават или остават без изменения

13.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Очакват се незначителни повишения на речните нива

Очакват се незначителни повишения на речните нива

12.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива - без съществени изменения

Речните нива - без съществени изменения

11.02.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ