Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

30.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се незначителни повишения на речните нива

Очакват се незначителни повишения на речните нива

27.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

Нивата на реките ще останат без съществени изменения

26.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения

Нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения

25.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

Очакват се краткотрайни повишения на речните нива

24.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Очакват се повишения на речните нива

Очакват се повишения на речните нива

23.03.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Водата и изменението на климата“

Отбелязваме Световния ден на водата с мотото „Водата и изменението на климата“

22.03.2020г.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода

Съобщение до "САКАР АУТО" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САКАР АУТО" АД и до всички заинтересовани лица

19.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "ВЕРНИЕР" АД и до всички заинтересовани лица

18.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ"  и до всички заинтересовани лица

Съобщение до ЕТ "ТАМАРА 91 - ИВАН НИКОЛЧЕВ" и до всички заинтересовани лица

18.03.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/