Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

08.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Басейновият съвет ще заседава в Плевен

Басейновият съвет ще заседава в Плевен

08.12.2017г.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на съответната басейнова дирекция

Речните нива ще продължат да се понижават

Речните нива ще продължат да се понижават

07.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще продължат да се понижават

Речните нива ще продължат да се понижават

06.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)

ОЧАКВА СЕ ПОНИЖЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ НИВА

ОЧАКВА СЕ ПОНИЖЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ НИВА

04.12.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната значително са се понижили

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

04.12.2017г.

Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г.

Състояние на водните обекти в страната към 8.30 часа на 4 декември

Състояние на водните обекти в страната към 8.30 часа на 4 декември

04.12.2017г.

Към 8 часа на 4.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 8 ЧАСА НА 3 ДЕКЕМВРИ

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 8 ЧАСА НА 3 ДЕКЕМВРИ

03.12.2017г.

Към 8 часа на 3.12.2017 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАЛЕЖИ И СНЕГОТОПЕНЕТО ПОВИШИХА ВОДНИТЕ НИВА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАЛЕЖИ И СНЕГОТОПЕНЕТО ПОВИШИХА ВОДНИТЕ НИВА

02.12.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд, снеготопене и оттичане водните нива на реките в Дунавския и Западнобеломорския басейн значително са се повишили

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 15,30 Ч НА 2 ДЕКЕМВРИ

СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ОБЕКТИ В СТРАНАТА КЪМ 15,30 Ч НА 2 ДЕКЕМВРИ

02.12.2017г.

Към 15:30 часа на 02.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях