СЪОБЩЕНИЕ ДО „РАЛИ“ ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО „РАЛИ“ ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25.04.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

СЪОБЩЕНИЕ ДО „МАКСИМА МИЛК“ ООД И „БУЛМИЛК - 2010“ ООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО „МАКСИМА МИЛК“ ООД И „БУЛМИЛК - 2010“ ООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25.04.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

СЪОБЩЕНИЕ ДО „АУТО ДРИЙМ" ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ ДО „АУТО ДРИЙМ" ЕООД И ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25.04.2018г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

24.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

23.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Краткотрайни повишения на речните нива

Краткотрайни повишения на речните нива

20.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

19.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

19.04.2018г.

През 2018 г. темата на кампанията е „Свят без замърсяване с пластмаси“

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

18.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни онвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

17.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ