Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

18.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

17.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Речните нива ще останат без съществени промени

Речните нива ще останат без съществени промени

16.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

15.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени измения през изминалото денонощие

Речните нива ще се понижават

Речните нива ще се понижават

14.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в Дунавския басейн, както и в горните течения на реките от Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се понижавали през изминалото денонощие

Водните нива на повечето реки ще се понижават или ще останат без изменения

Водните нива на повечето реки ще се понижават или ще останат без изменения

10.08.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

Речните нива остават без съществени изменения

09.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Водни количества в реките са около и под праговете за средни води

Водни количества в реките са около и под праговете за средни води

08.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие

Речните нива остават без промяна

Речните нива остават без промяна

07.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорологя и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени изменения

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

01.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие.