Съобщение до "НАРТИКА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НАРТИКА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

28.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "НИКАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НИКАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД и до всички заинтересовани лица

28.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА  НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

60 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

27.01.2020г.

Проектите, отговарящи на регламента са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 21 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 26 проекта

До 31 януари се подават декларации по чл.194б на Закона за водите

До 31 януари се подават декларации по чл.194б на Закона за водите

16.01.2020г.

Образците на декларации са публикувани на интернет страницата на БДД

Съобщение до "НАРТИКА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "НАРТИКА" ЕООД и до всички заинтересовани лица

15.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "Калиманис" ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "РЕ КОНСЕПТ" ООД и до всички заинтересовани лица

13.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

Съобщение до МИРОСЛАВ ЖИВКОВ ОБРЕШКОВ и до всички заинтересовани лица

13.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

Съобщение до "САНГ МЕТАЛ" ЕООД и до всички заинтересовани лица

13.01.2020г.

На основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

Речните нива ще останат без съществени изменения

Речните нива ще останат без съществени изменения

06.01.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ