BG1_APSFR_OS_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм - гр.Летница

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_011 BG1_APSFR_OS_011r

гр.Летница, с.Асеновци, с.Чавдарци, с.Александрово

43476, 00761, 80039, 00299

Летница, Левски, Ловеч

Ловеч, Плевен, Ловеч

BG1_APSFR_OS_021

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм - гр.Ловеч

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_021 BG1_APSFR_OS_021r

с.Умаревци, гр.Ловеч, с.Пресяка

75112, 43952, 58308

Ловеч

Ловеч

BG1_APSFR_OS_012

 

 Име на РЗПРН:

р.Ломя - с.Бутово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_012 BG1_APSFR_OS_012r

с.Недан, с.Бутово

51295, 07123

Павликени

В.Търново

 

BG1_APSFR_OS_031

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм - гр.Троян

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_031_z BG1_APSFR_OS_031_r

гр.Троян, с.Балканец, с.Белиш, с.Калейца

73198, 02448, 03558, 35290

 Троян

Ловеч