Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

 

месец Януари 2020 год.
01-646_03012020 01-665_03012020 01-677_06012020 01-1_08012020
01-660_08012020 01-663_08012020 01-668_08012020 01-675_08012020
01-676_08012020 02-560_08012020 01-2_09012020 01-674_10012020
02-563_10012020 01-3_15012020 01-5_15012020  01-6_15012020
01-9_15012020 01-671_15012020 01-678_17012020 01-4_23012020
01-617_23012020 01-17_27012020 01-21_27012020  

 

Архив 2019  Архив 2018  Архив_2017