Становища за допустимост

         Становища за допустимост на инвестиционни предложения, съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закон за водите

месец Октомври 2022 год.
01-572_03102022 01-696_03102022 01-697_03102022 01-698_03102022
       
       

 

Становища за допустимост месец Септември 2022 г.

Архив на Становища за допустимост