Съобщения на основание от АПК

Съобщения до всички заинтересовани лица на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

 

 

месец Юли 2021 год.
 "Чумерна Вю ММ" ЕООД - 09.07.2021 г. 

 "ТЕРА БУЛГА" ЕООД - 12.07.2021 г.        

ЕТ "ЛОЗАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ" - 26.07.2021 г.                       

"БРИК ИНДУСТРИ" ЕООД - 26.07.2021 г.                                                                
       
месец Юни 2021 год.
"СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БРАТУШКОВО" - 03.06.2021 г. 

                                     "Чумерна Вю ММ" ЕООД - 18.06.2021 г. 

"БРИК ИНДУСТРИ" ЕООД - 22.06.2021 г.             

"СОФИЯ-БТ" АД - 24.06.2021 г.   

ЕТ "ЛОЗАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ"  - 24.06.2021 г.      

 

месец Март 2021 год.
 "ДАРО 2002" ООД - 15.03.2021 Г.   

ЕТ "ЛОЗАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ"  - 24.03.2021 г.  

                                                  
  

                     
    

 

месец Февруари 2021 год.
ЕТ "ДАНИЕЛ СЛАВОВ" -  08.02.2021 г.

ЗП СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕНКОВ - 12.02.2020 г.   


                                                     

                     
    

 

месец Януари 2021 год.
 ЗП "ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГОГОВ" - 08.01.2021 г. 

 "ДАРО 2002" ООД - 18.01.2021 Г.   

СВЕТЛАНА В. Н. - ДИМИТРОВА - 18.01.2021 г.    

 "СОФИЯ -БТ" АД - 26.01.2021 г.         

"БРИК ИНДУСТРИ" ЕООД - 28.01.2021 г.      
месец Октомври - Декември 2020 год.
"ПЕТОКЛАДЕНЦИ'' ЕООД - 26.10.2020 г.

 "ВиК-БЕБРЕШ" ЕООД - 30.10.2020 г.

"ВиК-БЕБРЕШ" ЕООД - 16.12.2020 г.    

"ЕМИЛ ТУНЕВ 07" ЕООД - 16.12.2020 г.       

 "АМУЛ" ООД - 08.12.2020 г. ЗП СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ПЕНКОВ - 08.12.2020 г.       ЕТ "ДАНИЕЛ СЛАВОВ" - 08.12.2020 г. "Чумерна Вю ММ" ЕООД - 09.12.2020 г. 
 
"ВиК-БЕБРЕШ" ЕООД - 29.12.2020 г. СТИВАН ДАРИО СТОЕВ - 30.12.2020 г.     
месец Септември 2020 год.
 "ВИЗИОН" ЕООД - 18.09.2020 г.   

"ПЕТОКЛАДЕНЦИ'' ЕООД - 23.09.2020 г.   

     ЗП "ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГОГОВ" - 30.09.2020 г.


                            

 

месец Август 2020 год.
"ДАКОР" ООД - 06.08.2020 г.     

 "ВИЗИОН" ЕООД - 06.08.2020 г.

"САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 10.08.2020 г.
                                 

"САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 31.08.2020 г.    

Димо Русев Русев - 31.08.2020 г.                          

 

месец Юли 2020 год.
"ИКС 1" ЕООД - 22.07.2020 г.

 "ПЛАНТАВА" ЕООД -24.07.2020 


                                 

                                  
     

 

месец Юни 2020 год.
"АУТО ГРУП-5" ООД - 04.06.2020

 "ПЛАНТАВА" ЕООД -12.06.2020 

 "ИКС 1" ЕООД - 22.06.2020 г.                                       "САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 22.06.2020             
"АУТО ГРУП-5"ООД -29.06.2020