Съобщения на основание от АПК

Съобщения до всички заинтересовани лица на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

 

месец Юни 2020 год.
"АУТО ГРУП-5" ООД - 04.06.2020

 "ПРАНТАВА" ЕООД -12.06.2020 

 "ИКС 1" ЕООД - 22.06.2020 г.                                       "САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 22.06.2020             
"АУТО ГРУП-5"ООД -29.06.2020