Съобщения на основание от АПК

Съобщения до всички заинтересовани лица на основание чл.61, ал.3, вр. ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

 

 

 

месец Октомври 2020 год.
"ПЕТОКЛАДЕНЦИ'' ЕООД - 26.10.2020 г.   

 "ВиК-БЕБРЕШ" ЕООД - 30.10.2020 г.                                           

                                                                              


                            

                           
 
месец Септември 2020 год.
 "ВИЗИОН" ЕООД - 18.09.2020 г.   

"ПЕТОКЛАДЕНЦИ'' ЕООД - 23.09.2020 г.   

     ЗП "ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ГОГОВ" - 30.09.2020 г.


                            

 

месец Август 2020 год.
"ДАКОР" ООД - 06.08.2020 г.     

 "ВИЗИОН" ЕООД - 06.08.2020 г.

"САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 10.08.2020 г.
                                 

"САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 31.08.2020 г.    

Димо Русев Русев - 31.08.2020 г.                          

 

месец Юли 2020 год.
"ИКС 1" ЕООД - 22.07.2020 г.

 "ПЛАНТАВА" ЕООД -24.07.2020 


                                 

                                  
     

 

месец Юни 2020 год.
"АУТО ГРУП-5" ООД - 04.06.2020

 "ПЛАНТАВА" ЕООД -12.06.2020 

 "ИКС 1" ЕООД - 22.06.2020 г.                                       "САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ" АД - 22.06.2020             
"АУТО ГРУП-5"ООД -29.06.2020