Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 19.08.2019 г.

РР-02-201

Дата на обявление 15.08.2019 г.

РР-01-1

Дата на обявление 13.08.2019 г.

РР-06-21

Дата на обявление 09.08.2019 г.

ПВ2-00011  ПВ2-140  ПВ2-00213  РР-01-42  РР-04-3

Дата на обявление 07.08.2019 г.

ПВ2-00307

Дата на обявление 06.08.2019 г.

РР-02-262  РР-02-266

Дата на обявление 02.08.2019 г.

ПВ2-00218

Дата на обявление 01.08.2019 г.

ПВ2-00055  РР-02-112

Дата на обявление 31.07.2019 г.

ПВ2-286  РР-04-77

Дата на обявление 30.07.2019 г.

РР-01-67  РР-04-85

Дата на обявление 29.07.2019 г.

ПВ4-00037  РР-02-9

Дата на обявление 26.07.2019 г.

РР-04-30

Дата на обявление 24.07.2019 г.

РР-04-45  РР-04-46  РР-06-9  ПВ5-00116

Дата на обявление 23.07.2019 г.

ПВ2-00025

Дата на обявление 22.07.2019 г.

ПВ2-00128

Дата на обявление 19.07.2019 г.

ПВ3-53  РР-02-171

Дата на обявление 17.07.2019 г.

РР-01-54  РР-01-55  РР-01-61  РР-01-63  РР-03-10  РР-04-35

Дата на обявление 12.07.2019 г.

ПВ3-120

Дата на обявление 09.07.2019 г.

РР-01-37  РР-01-38  РР-01-39  РР-01-40  РР-01-41  РР-01-56 

РР-01-57  РР-01-58  РР-01-59  РР-01-60  РР-01-62  ПВ2-00208

Дата на обявление 08.07.2019 г.

РР-02-253

Дата на обявление 05.07.2019 г.

РР-02-130  РР-02-219  РР-02-245  РР-04-17  РР-04-72  РР-04-73

Дата на обявление 04.07.2019 г.

РР-02-61  РР-02-179  РР-02-190  РР-04-66  РР-04-70  РР-06-19

ПВ2-00162  ПВ4-00078  РР-01-47  РР-03-12  РР-04-36  РР-04-71

Дата на обявление 03.07.2019 г.

ПВ2-00232

Дата на обявление 02.07.2019 г.

РР-01-48  РР-04-13  РР-04-14  РР-04-15  РР-04-59  РР-04-60

РР-04-61  РР-04-62  РР-04-63  РР-04-67

Дата на обявление 28.06.2019 г.

РР-04-57  РР-04-58  РР-04-65  РР-04-68  РР-04-69  РР-04-29

Дата на обявление 27.06.2019 г.

ПВ2-00233

Дата на обявление 26.06.2019 г.

ПВ2-00186 ПВ2-00187 ПВ2-00188

Дата на обявление 20.06.2019 г.

РР-01-26  РР-02-29  РР-02-68 РР-04-44  ПВ2-00183

Дата на обявление 18.06.2019 г.

ПВ2-00013 ПВ2-00307

Дата на обявление 14.06.2019 г.

РР-02-64  РР-04-5  ПВ5-00055  РР-06-6

Дата на обявление 13.06.2019 г.

РР-02-71

Дата на обявление 11.06.2019 г.

РР-04-33

Дата на обявление 10.06.2019 г.

РР-01-18  РР-01-28

Дата на обявление 07.06.2019 г.

ПВ2-00056 ПВ2-00185 ПВ3-00039 ПВ3-00098

Дата на обявление 06.06.2019 г.

РР-02-185  РР-04-49  РР-04-50  РР-04-51  РР-04-52  РР-04-53

Дата на обявление 05.06.2019 г.

РР-04-54  ПВ2-00089

Дата на обявление 04.06.2019 г.

РР-04-12

Дата на обявление 03.06.2019 г.

РР-02-20  ПВ2-00194  РР-04-55

Дата на обявление 29.05.2019 г.

ПВ5-00060  РР-02-178  РР-02-113  ПВ2-00211 ПВ2-00219

РР-01-15  РР-02-174

Дата на обявление 23.05.2019 г.

ПВ2-00234  РР-04-32

Дата на обявление 21.05.2019 г.

РР-06-5

Дата на обявление 20.05.2019 г.

ПВ2-00210  РР-04-4

Дата на обявление 17.05.2019 г.

ПВ2-00046

Дата на обявление 16.05.2019 г.

РР-04-42

Дата на обявление 15.05.2019 г.

РР-04-38  РР-04-39  РР-04-40  РР-04-43  РР-04-41

Дата на обявление 10.05.2019 г.

ПВ3-120

Дата на обявление 09.05.2019 г.

ПВ2-00009

Дата на обявление 07.05.2019 г.

ПВ1-М-1  РР-02-25

Дата на обявление 02.05.2019 г.

РР-03-11

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015   АРХИВ 2019