Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 20.06.2019 г.

РР-01-26  РР-02-29  РР-02-68 РР-04-44  ПВ2-00183

Дата на обявление 18.06.2019 г.

ПВ2-00013 ПВ2-00307

Дата на обявление 14.06.2019 г.

РР-02-64  РР-04-5  ПВ5-00055  РР-06-6

Дата на обявление 13.06.2019 г.

РР-02-71

Дата на обявление 11.06.2019 г.

РР-04-33

Дата на обявление 10.06.2019 г.

РР-01-18  РР-01-28

Дата на обявление 07.06.2019 г.

ПВ2-00056 ПВ2-00185 ПВ3-00039 ПВ3-00098

Дата на обявление 06.06.2019 г.

РР-02-185  РР-04-49  РР-04-50  РР-04-51  РР-04-52  РР-04-53

Дата на обявление 05.06.2019 г.

РР-04-54  ПВ2-00089

Дата на обявление 04.06.2019 г.

РР-04-12

Дата на обявление 03.06.2019 г.

РР-02-20  ПВ2-00194  РР-04-55

Дата на обявление 29.05.2019 г.

ПВ5-00060  РР-02-178  РР-02-113  ПВ2-00211 ПВ2-00219

РР-01-15  РР-02-174

Дата на обявление 23.05.2019 г.

ПВ2-00234  РР-04-32

Дата на обявление 21.05.2019 г.

РР-06-5

Дата на обявление 20.05.2019 г.

ПВ2-00210  РР-04-4

Дата на обявление 17.05.2019 г.

ПВ2-00046

Дата на обявление 16.05.2019 г.

РР-04-42

Дата на обявление 15.05.2019 г.

РР-04-38  РР-04-39  РР-04-40  РР-04-43  РР-04-41

Дата на обявление 10.05.2019 г.

ПВ3-120

Дата на обявление 09.05.2019 г.

ПВ2-00009

Дата на обявление 07.05.2019 г.

ПВ1-М-1  РР-02-25

Дата на обявление 02.05.2019 г.

РР-03-11

Дата на обявление 25.04.2019 г.

ПВ2-00169  РР-02-119  РР-04-20 РР-04-26 РР-04-21  РР-04-23

РР-04-27 РР-04-19 РР-04-22 РР-04-18 РР-04-24 РР-04-25

ПВ2-00131 ПВ3-00124

Дата на обявление 24.04.2019 г.

РР-02-79

Дата на обявление 22.04.2019 г.

РР-04-2 ПВ4-00053

Дата на обявление 16.04.2019 г.

ПВ2-00053 ПВ2-00329

Дата на обявление 15.04.2019 г.

ПВ5-00117

Дата на обявление 12.04.2019 г.

ПВ3-00039

Дата на обявление 05.04.2019 г.

ПВ1-00123 ПВ4-00069 РР-04-11

Дата на обявление 04.04.2019 г.

ПВ2-00174  РР-02-53  РР-02-54

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015   АРХИВ 2019