Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 16.08.2018 г.

ПВ3-00114

Дата на обявление 13.08.2018 г.

ПВ1-00053 ПВ3-00031 ПВ3-00056 ПВ5-00016

Дата на обявление 10.08.2018 г.

ПВ1-00058 ПВ1-00059 ПВ2-00215 ПВ2-00229

Дата на обявление 08.08.2018 г.

ПВ2-00095 ПВ2-00096 ПВ2-00097 ПВ2-00098 ПВ2-00122

Дата на обявление 07.08.2018 г.

ПВ1-00056 ПВ1-00064 ПВ2-00020 ПВ2-00036 ПВ2-00052 ПВ4-00030

ПВ4-00050 ПВ4-00054 ПВ4-00074

Дата на обявление 03.08.2018 г.

ПВ1-00023

Дата на обявление 02.08.2018 г.

ПВ3-00047 ПВ3-М-00002

Дата на обявление 31.07.2018 г.

ПВ1-00042 ПВ4-00056

Дата на обявление 30.07.2018 г.

ПВ1-00050

Дата на обявление 27.07.2018 г.

ПВ3-00051 ПВ4-00044

Дата на обявление 24.07.2018 г.

ПВ5-00112

Дата на обявление 20.07.2018 г.

ПВ2-00048

Дата на обявление 18.07.2018 г.

ПВ3-00028 ПВ4-00016

Дата на обявление 16.07.2018 г.

ПВ2-00050

Дата на обявление 13.07.2018 г.

ПВ2-116 ПВ2-00071 ПВ2-00267

Дата на обявление 11.07.2018 г.

ПВ2-119 ПВ5-00115

Дата на обявление 10.07.2018 г.

ПВ2-00060

Дата на обявление 05.07.2018 г.

ПВ2-00008

Дата на обявление 03.07.2018 г.

ПВ2-00280 ПВ3-00107

Дата на обявление 02.07.2018 г.

ПВ4-00034

Дата на обявление 26.06.2018 г.

ПВ1-00011 ПВ4-00052 ПВ4-00099

Дата на обявление 19.06.2018 г.

ПВ1-00035 ПВ2-00032 ПВ4-00006 ПВ4-00032

Дата на обявление 18.06.2018 г.

ПВ1-00137 ПВ2-00056 ПВ3-00019 ПВ4-00038

Дата на обявление 15.06.2018 г.

ПВ4-00001

Дата на обявление 14.06.2018 г.

ПВ1-00021 ПВ1-00048 ПВ2-00037 ПВ4-00039

Дата на обявление 11.06.2018 г.

ПВ2-00069 ПВ2-00092

Дата на обявление 08.06.2018 г.

ПВ3-00026 ПВ3-00135 ПВ5-00072

Дата на обявление 05.06.2018 г.

ПВ1-00007

Дата на обявление 31.05.2018 г.

ПВ1-00017 ПВ2-00072 ПВ2-00093 ПВ2-00216

Дата на обявление 30.05.2018 г.

ПВ2-00070

Дата на обявление 28.05.2018 г.

ПВ2-00124 ПВ3-00027 ПВ3-00139

Дата на обявление 23.05.2018 г.

ПВ1-00018 ПВ3-00101

Дата на обявление 18.05.2018 г.

ПВ2-00029

Дата на обявление 17.05.2018 г.

ПВ1-00010 ПВ4-00149 ПВ5-00115 ПВ5-00128

Дата на обявление 15.05.2018 г.

ПВ1-00002 ПВ3-00003 ПВ4-00019

Дата на обявление 04.05.2018 г.

ПВ1-00014

Дата на обявление 03.05.2018 г.

ПВ1-00102 ПВ2-00066

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015