Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 25.04.2019 г.

ПВ2-00169  РР-02-119

Дата на обявление 24.04.2019 г.

РР-02-79

Дата на обявление 22.04.2019 г.

РР-04-2 ПВ4-00053

Дата на обявление 16.04.2019 г.

ПВ2-00053 ПВ2-00329

Дата на обявление 15.04.2019 г.

ПВ5-00117

Дата на обявление 12.04.2019 г.

ПВ3-00039

Дата на обявление 05.04.2019 г.

ПВ1-00123 ПВ4-00069 РР-04-11

Дата на обявление 04.04.2019 г.

ПВ2-00174  РР-02-53  РР-02-54

Дата на обявление 29.03.2019 г.

ПВ5-00114 ПВ5-00118

Дата на обявление 28.03.2019 г.

ПВ5-00040 РР-02-10

Дата на обявление 27.03.2019 г.

ПВ3-00098

Дата на обявление 25.03.2019 г.

ПВ2-00076  ПВ2-00114  ПВ2-00153  ПВ2-00206  ПВ3-00083 

ПВ5-00007  ПВ5-00064  РР-01-16

Дата на обявление 18.03.2019 г.

ПВ2-00042  ПВ5-00069

Дата на обявление 14.03.2019 г.

РР-04-6  ПВ2-00062  ПВ2-128

Дата на обявление 13.03.2019 г.

ПВ2-00224  ПВ4-00087

Дата на обявление 11.03.2019 г.

ПВ2-00072

Дата на обявление 06.03.2019 г.

ПВ2-00272 ПВ4-85 ПВ4-00096

Дата на обявление 01.03.2019 г.

РР-01-6  РР-01-5

Дата на обявление 28.02.2019 г.

ПВ2-00204

Дата на обявление 27.02.2019 г.

РР-05-1

Дата на обявление 25.02.2019 г.

ПВ2-00109 ПВ2-00161 ПВ2-00198 ПВ2-00225 ПВ3-00075

Дата на обявление 22.02.2019 г.

ПВ2-00224

Дата на обявление 20.02.2019 г.

ПВ3-00127 ПВ5-00052

Дата на обявление 19.02.2019 г.

ПВ2-00136 ПВ4-00066

Дата на обявление 18.02.2019 г.

ПВ3-73

Дата на обявление 14.02.2019 г.

ПВ1-00112 ПВ1-М-16

Дата на обявление 08.02.2019 г.

ПВ4-00064

Дата на обявление 04.02.2019 г.

ПВ1-80 ПВ1-125 ПВ3-М-8

Дата на обявление 01.02.2019 г.

ПВ3-00128 ПВ3-00129

Дата на обявление 28.01.2019 г.

ПВ2-00287

Дата на обявление 25.01.2019 г.

ПВ1-00109 ПВ3-00064 ПВ3-00065 ПВ3-00116 ПВ4-00049 

ПВ5-00061

Дата на обявление 15.01.2019 г.

ПВ2-00191

Дата на обявление 11.01.2019 г.

ПВ2-00050  ПВ2-00190  ПВ3-88

Дата на обявление 09.01.2019 г.

ПВ2-00188

Дата на обявление 02.01.2019 г.

ПВ3-00110

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015