Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 20.02.2019 г.

ПВ3-00127 ПВ5-00052

Дата на обявление 19.02.2019 г.

ПВ2-00136 ПВ4-00066

Дата на обявление 18.02.2019 г.

ПВ3-73

Дата на обявление 14.02.2019 г.

ПВ1-00112 ПВ1-М-16

Дата на обявление 08.02.2019 г.

ПВ4-00064

Дата на обявление 04.02.2019 г.

ПВ1-80 ПВ1-125 ПВ3-М-8

Дата на обявление 01.02.2019 г.

ПВ3-00128 ПВ3-00129

Дата на обявление 28.01.2019 г.

ПВ2-00287

Дата на обявление 25.01.2019 г.

ПВ1-00109 ПВ3-00064 ПВ3-00065 ПВ3-00116 ПВ4-00049 ПВ5-00061

Дата на обявление 15.01.2019 г.

ПВ2-00191

Дата на обявление 11.01.2019 г.

ПВ2-00050  ПВ2-00190  ПВ3-88

Дата на обявление 09.01.2019 г.

ПВ2-00188

Дата на обявление 02.01.2019 г.

ПВ3-00110

Дата на обявление 21.12.2018 г.

ПВ1-00085 ПВ2-00120 ПВ2-00168

Дата на обявление 14.12.2018 г.

ПВ1-00052 ПВ2-00195 ПВ3-00114

Дата на обявление 13.12.2018 г.

ПВ2-00148 ПВ2-00150 ПВ2-00177 ПВ2-М-2

Дата на обявление 06.12.2018 г.

ПВ2-00105 ПВ2-00190 ПВ4-00067

Дата на обявление 03.12.2018 г.

ПВ2-00134 ПВ4-00020

Дата на обявление 29.11.2018 г.

ПВ2-00137 ПВ3-М-7 ПВ4-00015 ПВ4-00088 ПВ5-00015 ПВ5-00038

ПВ5-00063

Дата на обявление 22.11.2018 г.

ПВ1-00102 ПВ2-00030

Дата на обявление 14.11.2018 г.

ПВ1-00089 ПВ3-00038 ПВ4-00027

Дата на обявление 12.11.2018 г.

ПВ5-00062

Дата на обявление 07.11.2018 г.

ПВ1-00101 ПВ2-00127

Дата на обявление 06.11.2018 г.

ПВ2-00016 ПВ2-00132 ПВ2-00186 ПВ3-00057

Дата на обявление 01.11.2018 г.

ПВ1-00130 ПВ2-00077 ПВ3-00037 ПВ4-00062 ПВ5-00020

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015