Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 01.06.2023 г.

РР-04-1

Дата на обявление 31.05.2023 г.

РР-02-124  РР-02-356

Дата на обявление 29.05.2023 г.

РР-02-97

Дата на обявление 26.05.2023 г.

РР-02-57

Дата на обявление 25.05.2023 г.

РР-02-21  РР-02-386

Дата на обявление 23.05.2023 г.

РР-02-298  РР-02-382  РР-04-11

Дата на обявление 19.05.2023 г.

РР-02-7  РР-02-304

Дата на обявление 18.05.2023 г.

РР-02-291

Дата на обявление 17.05.2023 г.

РР-02-46  РР-04-82

Дата на обявление 16.05.2023 г.

РР-02-64  РР-02-66  РР-02-80  РР-02-311  РР-02-326  РР-02-349

РР-02-364  РР-02-372  РР-02-385  РР-02-404  РР-02-465

Дата на обявление 15.05.2023 г.

РР-02-30  РР-02-79

Дата на обявление 12.05.2023 г.

РР-02-9

Дата на обявление 11.05.2023 г.

РР-02-68  РР-04-70  РР-06-23

Дата на обявление 02.05.2023 г.

РР-02-24  РР-02-42  РР-04-4

Дата на обявление 28.04.2023 г.

РР-01-54  РР-04-83  РР-04-6

Дата на обявление 27.04.2023 г.

РР-02-6  РР-02-381  РР-04-77

Дата на обявление 26.04.2023 г.

РР-06-70

Дата на обявление 25.04.2023 г.

РР-02-35  РР-02-352

Дата на обявление 24.04.2023 г.

РР-02-375

Дата на обявление 21.04.2023 г.

РР-02-315

Дата на обявление 18.04.2023 г.

РР-04-72

Дата на обявление 13.04.2023 г.

PP-02-371 PP-05-1

Дата на обявление 12.04.2023 г.

ПВ2-149  РР-02-383  РР-02-40  РР-05-2

Дата на обявление 10.04.2023 г.

 РР-02-291  РР-04-5

Дата на обявление 07.04.2023 г.

РР-02-23

Дата на обявление 06.04.2023 г.

РР-02-38  РР-06-60

Дата на обявление 04.04.2023 г.

РР-02-199  РР-02-332  РР-04-78

Дата на обявление 31.03.2023 г.

РР-02-395  РР-03-16  РР-04-12  РР-04-84

Дата на обявление 30.03.2023 г.

РР-02-49  РР-02-241

Дата на обявление 29.03.2023 г.

РР-02-137

Дата на обявление 27.03.2023 г.

РР-04-76

Дата на обявление 24.03.2023 г.

РР-04-13

Дата на обявление 21.03.2023 г.

РР-02-407  PP-04-65  PP-01-41  PP-02-405  PP-02-335  PP-02-336

Дата на обявление 17.03.2023 г.

РР-03-15  РР-04-64  РР-02-23  РР-02-34  РР-02-48  РР-02-362

Дата на обявление 16.03.2023 г.

РР-04-38

Дата на обявление 14.03.2023 г.

РР-02-333

Дата на обявление 13.03.2023 г.

РР-02-172  РР-02-224

Дата на обявление 10.03.2023 г.

РР-02-401  РР-02-474

Дата на обявление 08.03.2023 г.

РР-02-179  РР-05-1

Дата на обявление 06.03.2023 г.

РР-02-260  РР-02-329  РР-02-331  РР-02-341  РР-02-402  РР-06-3

РР-06-48 РР-06-93

Дата на обявление 27.02.2023 г.

РР-02-374

Дата на обявление 24.02.2023 г.

РР-02-313

Дата на обявление 23.02.2023 г.

РР-04-73

Дата на обявление 20.02.2023 г.

РР-02-389

Дата на обявление 17.02.2023 г.

РР-04-71

Дата на обявление 16.02.2023 г.

РР-01-1  РР-02-244  РР-02-327  РР-02-399  РР-02-228  РР-02-328

РР-02-265  РР-06-81

Дата на обявление 10.02.2023 г.

ПВ2-00231  РР-02-36  РР-02-38  РР-02-77  РР-02-193  РР-02-237

РР-02-263  РР-02-279  РР-02-345  РР-04-69

Дата на обявление 09.02.2023 г.

РР-04-39  РР-04-59  РР-06-45

Дата на обявление 07.02.2023 г.

РР-02-194

Дата на обявление 06.02.2023 г.

РР-02-196  РР-02-62  РР-02-171  РР-02-351

Дата на обявление 01.02.2023 г.

РР-01-25  РР-02-3  РР-02-96  РР-02-299

Дата на обявление 30.01.2023 г.

РР-04-79

Дата на обявление 27.01.2023 г.

РР-02-116  РР-02-225  РР-06-53  РР-06-59

Дата на обявление 20.01.2023 г.

РР-04-89  РР-04-90  РР-04-91

Дата на обявление 18.01.2023 г.

РР-06-54  РР-06-66

Дата на обявление 17.01.2023 г.

РР-02-195  РР-02-215

Дата на обявление 12.01.2023 г.

РР-02-378  РР-04-74

Дата на обявление 10.01.2023 г.

РР-06-40  РР-02-169  РР-02-171

Дата на обявление 09.01.2023 г.

РР-02-369  РР-06-34  РР-06-46

Дата на обявление 03.01.2023 г.

РР-02-176  РР-02-267  РР-02-268  РР-02-362

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2013   АРХИВ 2014   АРХИВ 2015   АРХИВ 2016

АРХИВ 2017   АРХИВ 2018   АРХИВ 2019   АРХИВ 2020   АРХИВ 2021

АРХИВ 2022