Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 02.04.2020 г.

РР-04-140

Дата на обявление 01.04.2020 г.

РР-02-25

Дата на обявление 31.03.2020 г.

РР-04-13  РР-04-129

Дата на обявление 30.03.2020 г.

РР-01-92  ПВ4-92  РР-02-93  РР-04-17

Дата на обявление 26.03.2020 г.

РР-04-104

Дата на обявление 24.03.2020 г.

ПВ3-00046

Дата на обявление 20.03.2020 г.

РР-04-133

Дата на обявление 18.03.2020 г.

РР-04-10

Дата на обявление 17.03.2020 г.

РР-02-181  РР-02-384  РР-04-1

Дата на обявление 16.03.2020 г.

РР-04-7

Дата на обявление 13.03.2020 г.

ПВ2-00165  РР-02-54

Дата на обявление 12.03.2020 г.

РР-04-9

Дата на обявление 10.03.2020 г.

РР-01-107  РР-02-332  РР-04-131  РР-04-132  РР-04-134  РР-04-135

Дата на обявление 06.03.2020 г.

РР-02-497

Дата на обявление 04.03.2020 г.

РР-01-98

Дата на обявление 02.03.2020 г.

РР-04-3

Дата на обявление 28.02.2020 г.

РР-01-9

Дата на обявление 27.02.2020 г.

РР-02-495

Дата на обявление 24.02.2020 г.

РР-04-5  РР-04-138  РР-04-6

Дата на обявление 20.02.2020 г.

РР-02-62

Дата на обявление 17.02.2020 г.

РР-01-105  РР-02-431

Дата на обявление 14.02.2020 г.

РР-02-346  РР-04-136  РР-04-137

Дата на обявление 12.02.2020 г.

РР-02-212  РР-04-139  РР-06-1

Дата на обявление 11.02.2020 г.

РР-06-63

Дата на обявление 07.02.2020 г.

ПВ2-281  РР-04-2  РР-04-130-(2)

Дата на обявление 06.02.2020 г.

РР-02-224  РР-02-426

Дата на обявление 05.02.2020 г.

РР-04-130  РР-03-14

Дата на обявление 03.02.2020 г.

РР-02-277  РР-02-302  РР-02-311  РР-02-313  РР-02-340  РР-06-72  РР-06-77

Дата на обявление 31.01.2020 г.

РР-02-314

Дата на обявление 28.01.2020 г.

РР-06-71  РР-06-46

Дата на обявление 27.01.2020 г.

РР-02-417  ПВ3-59

Дата на обявление 23.01.2020 г.

ПВ2-00281  РР-02-207  РР-02-275  РР-02-276  РР-02-331

Дата на обявление 21.01.2020 г.

ПВ2-00106  РР-06-67

Дата на обявление 13.01.2020 г.

РР-02-14

Дата на обявление 09.01.2020 г.

РР-06-53

Дата на обявление 08.01.2020 г.

РР-02-422  РР-02-442  РР-02-456  РР-05-5  РР-06-74

Дата на обявление 06.01.2020 г.

РР-04-119  РР-04-120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015   АРХИВ 2019