Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 01.10.2020 г.

РР-02-265  РР-02-275

Дата на обявление 30.09.2020 г.

РР-04-21

Дата на обявление 28.09.2020 г.

РР-04-37-(6)  РР-02-189  РР-02-191

Дата на обявление 25.09.2020 г.

РР-01-47  РР-04-77

Дата на обявление 24.09.2020 г.

РР-02-258  РР-02-490  РР-02-499  РР-04-78

Дата на обявление 23.09.2020 г.

РР-04-75  РР-02-276

Дата на обявление 21.09.2020 г.

РР-03-4  ПВ5-75

Дата на обявление 18.09.2020 г.

РР-02-272  РР-02-491  РР-04-80  РР-04-101  РР-04-102  ПВ2-00238

Дата на обявление 15.09.2020 г.

РР-02-272 РР-02-46  РР-02-178

Дата на обявление 14.09.2020 г.

РР-02-248  РР-04-73

Дата на обявление 11.09.2020 г.

РР-02-85  РР-04-74

Дата на обявление 10.09.2020 г.

РР-06-54  РР-02-201

Дата на обявление 08.09.2020 г.

РР-04-15  РР-04-82  РР-04-83  РР-04-84  РР-02-260

Дата на обявление 03.09.2020 г.

РР-02-282

Дата на обявление 02.09.2020 г.

РР-02-483  РР-04-38

Дата на обявление 01.09.2020 г.

РР-04-35  РР-04-36  РР-04-37

Дата на обявление 31.08.2020 г.

РР-02-49  РР-02-51

Дата на обявление 28.08.2020 г.

РР-05-4

Дата на обявление 24.08.2020 г.

РР-04-46

Дата на обявление 21.08.2020 г.

ПВ1-М-2  РР-02-115  РР-04-49

Дата на обявление 20.08.2020 г.

РР-02-197

Дата на обявление 19.08.2020 г.

РР-05-1

Дата на обявление 18.08.2020 г.

РР-02-264

Дата на обявление 12.08.2020 г.

РР-04-47

Дата на обявление 10.08.2020 г.

ПВ2-00207

Дата на обявление 07.08.2020 г.

РР-04-33  РР-04-34

Дата на обявление 04.08.2020 г.

РР-04-30  РР-04-31

Дата на обявление 03.08.2020 г.

РР-02-117

Дата на обявление 30.07.2020 г.

РР-02-206

Дата на обявление 24.07.2020 г.

РР-02-214

Дата на обявление 23.07.2020 г.

РР-04-32

Дата на обявление 21.07.2020 г.

РР-02-211

Дата на обявление 20.07.2020 г.

РР-02-86  РР-02-137  РР-02-315  РР-04-124  РР-02-33

Дата на обявление 15.07.2020 г.

РР-02-217  РР-02-218  РР-02-228  РР-02-229 РР-02-230  РР-02-237

РР-02-443  РР-02-444  РР-02-445

Дата на обявление 10.07.2020 г.

РР-02-8  РР-04-26  РР-04-68  РР-04-69  РР-04-70

Дата на обявление 09.07.2020 г.

РР-02-9  РР-02-125

Дата на обявление 03.07.2020 г.

РР-01-82

Дата на обявление 30.06.2020 г.

РР-01-108

Дата на обявление 25.06.2020 г.

РР-01-20

Дата на обявление 24.06.2020 г.

РР-02-161  РР-04-122  РР-06-5

Дата на обявление 22.06.2020 г.

РР-02-223  РР-01-71  РР-04-18  РР-04-123  РР-02-52

Дата на обявление 19.06.2020 г.

РР-02-56  РР-02-421

Дата на обявление 18.06.2020 г.

РР-02-35  РР-02-228  РР-06-3

Дата на обявление 17.06.2020 г.

РР-02-136-(4)  РР-04-50

Дата на обявление 15.06.2020 г.

РР-01-40  РР-02-502

Дата на обявление 10.06.2020 г.

РР-01-85  РР-02-354

Дата на обявление 08.06.2020 г.

РР-02-484

Дата на обявление 05.06.2020 г.

РР-02-136 РР-02-190

Дата на обявление 04.06.2020 г.

РР-04-40

Дата на обявление 02.06.2020 г.

РР-02-496  РР-04-13  РР-04-14

Дата на обявление 29.05.2020 г.

РР-02-153  РР-02-373

Дата на обявление 19.05.2020 г.

ПВ2-00104

Дата на обявление 15.05.2020 г.

РР-02-111 РР-02-21 РР-02-80

Дата на обявление 11.05.2020 г.

РР-02-31

Дата на обявление 05.05.2020 г.

РР-04-22  РР-04-23

Дата на обявление 04.05.2020 г.

ПВ2-00089  РР-01-43  РР-02-109  РР-06-65

Дата на обявление 27.04.2020 г.

РР-02-61

Дата на обявление 16.04.2020 г.

РР-01-66  РР-04-74

Дата на обявление 15.04.2020 г.

РР-02-339  РР-02-341  РР-02-342

Дата на обявление 14.04.2020 г.

РР-01-52

Дата на обявление 13.04.2020 г.

РР-03-1  РР-04-106

Дата на обявление 10.04.2020 г.

РР-02-103  РР-02-118  РР-02-121  РР-02-337  РР-04-141

Дата на обявление 02.04.2020 г.

РР-04-140

Дата на обявление 01.04.2020 г.

РР-02-25

Дата на обявление 31.03.2020 г.

РР-04-13  РР-04-129

Дата на обявление 30.03.2020 г.

РР-01-92  ПВ4-92  РР-02-93  РР-04-17

Дата на обявление 26.03.2020 г.

РР-04-104

Дата на обявление 24.03.2020 г.

ПВ3-00046

Дата на обявление 20.03.2020 г.

РР-04-133

Дата на обявление 18.03.2020 г.

РР-04-10

Дата на обявление 17.03.2020 г.

РР-02-181  РР-02-384  РР-04-1

Дата на обявление 16.03.2020 г.

РР-04-7

Дата на обявление 13.03.2020 г.

ПВ2-00165  РР-02-54

Дата на обявление 12.03.2020 г.

РР-04-9

Дата на обявление 10.03.2020 г.

РР-01-107  РР-02-332  РР-04-131  РР-04-132  РР-04-134  РР-04-135

Дата на обявление 06.03.2020 г.

РР-02-497

Дата на обявление 04.03.2020 г.

РР-01-98

Дата на обявление 02.03.2020 г.

РР-04-3

Дата на обявление 28.02.2020 г.

РР-01-9

Дата на обявление 27.02.2020 г.

РР-02-495

Дата на обявление 24.02.2020 г.

РР-04-5  РР-04-138  РР-04-6

Дата на обявление 20.02.2020 г.

РР-02-62

Дата на обявление 17.02.2020 г.

РР-01-105  РР-02-431

Дата на обявление 14.02.2020 г.

РР-02-346  РР-04-136  РР-04-137

Дата на обявление 12.02.2020 г.

РР-02-212  РР-04-139  РР-06-1

Дата на обявление 11.02.2020 г.

РР-06-63

Дата на обявление 07.02.2020 г.

ПВ2-281  РР-04-2  РР-04-130-(2)

Дата на обявление 06.02.2020 г.

РР-02-224  РР-02-426

Дата на обявление 05.02.2020 г.

РР-04-130  РР-03-14

Дата на обявление 03.02.2020 г.

РР-02-277  РР-02-302  РР-02-311  РР-02-313  РР-02-340  РР-06-72  РР-06-77

Дата на обявление 31.01.2020 г.

РР-02-314

Дата на обявление 28.01.2020 г.

РР-06-71  РР-06-46

Дата на обявление 27.01.2020 г.

РР-02-417  ПВ3-59

Дата на обявление 23.01.2020 г.

ПВ2-00281  РР-02-207  РР-02-275  РР-02-276  РР-02-331

Дата на обявление 21.01.2020 г.

ПВ2-00106  РР-06-67

Дата на обявление 13.01.2020 г.

РР-02-14

Дата на обявление 09.01.2020 г.

РР-06-53

Дата на обявление 08.01.2020 г.

РР-02-422  РР-02-442  РР-02-456  РР-05-5  РР-06-74

Дата на обявление 06.01.2020 г.

РР-04-119  РР-04-120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015   АРХИВ 2019