Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 14.01.2022 г.

РР-02-403  РР-02-420

Дата на обявление 04.01.2022 г.

РР-02-34

Дата на обявление 31.12.2021 г.

РР-02-158-(5)  ПВ1-116

Дата на обявление 30.12.2021 г.

ПВ4-28

Дата на обявление 23.12.2021 г.

РР-04-62  РР-04-63  РР-04-64

Дата на обявление 22.12.2021 г.

РР-02-108  РР-02-158  РР-06-6  РР-06-53

Дата на обявление 21.12.2021 г.

РР-02-45  РР-02-145  РР-02-329  РР-02-397  РР-02-398  РР-02-463 

РР-02-469  РР-04-71

Дата на обявление 20.12.2021 г.

РР-02-144  РР-02-154  РР-02-308

Дата на обявление 16.12.2021 г.

РР-02-334

Дата на обявление 15.12.2021 г.

РР-02-141  РР-02-238

Дата на обявление 13.12.2021 г.

РР-02-124  РР-02-441

Дата на обявление 10.12.2021 г.

РР-02-417  РР-02-156

Дата на обявление 09.12.2021 г.

РР-02-122  РР-02-396  РР-01-17

Дата на обявление 08.12.2021 г.

РР-02-216

Дата на обявление 06.12.2021 г.

РР-06-59

Дата на обявление 03.12.2021 г.

РР-02-91  РР-02-311  РР-02-405  РР-02-406  РР-02-407  РР-04-66 

РР-04-67  РР-04-68

Дата на обявление 02.12.2021 г.

РР-02-250  РР-02-408  РР-02-424

Дата на обявление 30.11.2021 г.

РР-02-198  РР-06-42  РР-06-49

Дата на обявление 29.11.2021 г.

РР-02-255  РР-02-271  РР-02-310

Дата на обявление 25.11.2021 г.

РР-02-339

Дата на обявление 23.11.2021 г.

РР-03-14  РР-03-15

Дата на обявление 22.11.2021 г.

РР-02-54  РР-02-296  РР-02-445  РР-04-43

Дата на обявление 19.11.2021 г.

РР-02-21  РР-02-85  РР-02-147

Дата на обявление 18.11.2021 г.

РР-02-86  РР-02-87

Дата на обявление 17.11.2021 г.

РР-02-329

Дата на обявление 16.11.2021 г.

РР-02-23  РР-02-188  РР-02-78

Дата на обявление 12.11.2021 г.

РР-02-245  РР-02-364

Дата на обявление 11.11.2021 г.

РР-04-65  РР-02-207  РР-02-303

Дата на обявление 10.11.2021 г.

РР-06-50  РР-02-233

Дата на обявление 09.11.2021 г.

РР-02-296  РР-04-39

Дата на обявление 04.11.2021 г.

РР-02-113  РР-02-393

Дата на обявление 02.11.2021 г.

ПВ3-00025  РР-02-213

Дата на обявление 01.11.2021 г.

РР-01-74

Дата на обявление 27.10.2021 г.

РР-02-281  РР-02-282  РР-02-283  РР-02-82

Дата на обявление 26.10.2021 г.

РР-02-280  РР-02-293  РР-02-317  РР-02-409

Дата на обявление 25.10.2021 г.

РР-04-26

Дата на обявление 20.10.2021 г.

РР-06-57

Дата на обявление 18.10.2021 г.

РР-02-421  РР-02-441  РР-06-62

Дата на обявление 15.10.2021 г.

РР-01-47  РР-02-35  РР-04-24

Дата на обявление 12.10.2021 г.

РР-02-72

Дата на обявление 08.10.2021 г.

РР-01-10  РР-01-30  РР-02-299

Дата на обявление 07.10.2021 г.

РР-02-297  РР-04-56  РР-04-57  РР-04-58

Дата на обявление 05.10.2021 г.

РР-01-74

Дата на обявление 04.10.2021 г.

РР-02-176  РР-02-189  РР-02-332

Дата на обявление 29.09.2021 г.

РР-02-155  РР-02-234

Дата на обявление 28.09.2021 г.

РР-02-149  РР-04-48  РР-06-52

Дата на обявление 27.09.2021 г.

РР-02-190  РР-02-231  РР-02-237  РР-03-3  РР-04-47

Дата на обявление 23.09.2021 г.

РР-02-153

Дата на обявление 21.09.2021 г.

РР-02-52  РР-02-53  РР-02-67  РР-02-143  РР-02-186  РР-02-289

РР-02-301  РР-02-302  РР-04-45

Дата на обявление 17.09.2021 г.

РР-02-71  РР-04-46  

Дата на обявление 16.09.2021 г.

РР-02-395  РР-02-214  РР-02-246

Дата на обявление 15.09.2021 г.

РР-06-37

Дата на обявление 14.09.2021 г.

РР-01-53

Дата на обявление 13.09.2021 г.

РР-02-213  РР-02-284  РР-02-285

Дата на обявление 10.09.2021 г.

РР-02-222  РР-02-333  РР-02-166  РР-02-256  РР-02-336  РР-02-381

Дата на обявление 09.09.2021 г.

РР-02-120  РР-02-156  РР-02-164  РР-02-186  РР-04-50

Дата на обявление 07.09.2021 г.

РР-02-204

Дата на обявление 03.09.2021 г.

РР-02-265

Дата на обявление 02.09.2021 г.

РР-02-114

Дата на обявление 01.09.2021 г.

РР-02-38

Дата на обявление 31.08.2021 г.

РР-02-268

Дата на обявление 26.08.2021 г.

РР-01-42  РР-04-1

Дата на обявление 23.08.2021 г.

РР-02-107

Дата на обявление 20.08.2021 г.

РР-01-30  РР-02-206

Дата на обявление 19.08.2021 г.

РР-05-3

Дата на обявление 17.08.2021 г.

РР-02-137  РР-06-35

Дата на обявление 13.08.2021 г.

РР-02-410