Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 19.06.2018 г.

ПВ1-00035 ПВ2-00032 ПВ4-00006 ПВ4-00032

Дата на обявление 18.06.2018 г.

ПВ1-00137 ПВ2-00056 ПВ3-00019 ПВ4-00038

Дата на обявление 15.06.2018 г.

ПВ4-00001

Дата на обявление 14.06.2018 г.

ПВ1-00021 ПВ1-00048 ПВ2-00037 ПВ4-00039

Дата на обявление 11.06.2018 г.

ПВ2-00069 ПВ2-00092

Дата на обявление 08.06.2018 г.

ПВ3-00026 ПВ3-00135 ПВ5-00072

Дата на обявление 05.06.2018 г.

ПВ1-00007

Дата на обявление 31.05.2018 г.

ПВ1-00017 ПВ2-00072 ПВ2-00093 ПВ2-00216

Дата на обявление 30.05.2018 г.

ПВ2-00070

Дата на обявление 28.05.2018 г.

ПВ2-00124 ПВ3-00027 ПВ3-00139

Дата на обявление 23.05.2018 г.

ПВ1-00018 ПВ3-00101

Дата на обявление 18.05.2018 г.

ПВ2-00029

Дата на обявление 17.05.2018 г.

ПВ1-00010 ПВ4-00149 ПВ5-00115 ПВ5-00128

Дата на обявление 15.05.2018 г.

ПВ1-00002 ПВ3-00003 ПВ4-00019

Дата на обявление 04.05.2018 г.

ПВ1-00014

Дата на обявление 03.05.2018 г.

ПВ1-00102 ПВ2-00066

Дата на обявление 30.04.2018 г.

ПВ3-00125 ПВ4-00069

Дата на обявление 25.04.2018 г.

ПВ4-00011

Дата на обявление 24.04.2018 г.

ПВ2-00026 ПВ2-00027 ПВ4-00014 ПВ4-00051 ПВ4-00136 ПВ4-00146

ПВ5-00119

Дата на обявление 18.04.2018 г.

ПВ5-00072

Дата на обявление 17.04.2018 г.

ПВ2-00051

Дата на обявление 10.04.2018 г.

ПВ1-00132 ПВ2-00149

Дата на обявление 05.04.2018 г.

ПВ1-00005 ПВ3-00073 ПВ3-00140

Дата на обявление 02.04.2018 г.

ПВ2-00237 ПВ2-00240

Дата на обявление 30.03.2018 г.

ПВ2-00047 ПВ2-00093 ПВ3-00063 ПВ3-00089 ПВ5-00105

Дата на обявление 26.03.2018 г.

ПВ1-00003 ПВ3-00129 ПВ4-00002 ПВ4-00041 ПВ4-00042 ПВ4-00043

ПВ5-00089 ПВ5-00090

Дата на обявление 23.03.2018 г.

ПВ2-00045 ПВ2-00106

Дата на обявление 22.03.2018 г.

ПВ2-00007

Дата на обявление 19.03.2018 г.

ПВ2-00074 ПВ4-00072 ПВ4-00156 ПВ5-00108

Дата на обявление 16.03.2018 г.

ПВ2-М-00003

Дата на обявление 13.03.2018 г.

ПВ4-00117 ПВ4-00118

Дата на обявление 12.03.2018 г.

ПВ2-00014

Дата на обявление 08.03.2018 г.

ПВ2-00021

Дата на обявление 06.03.2018 г.

ПВ2-00004 ПВ2-00152 ПВ2-00159 ПВ3-00008 ПВ3-00057

Дата на обявление 01.03.2018 г.

ПВ2-00001 ПВ2-00063 ПВ3-00053 ПВ3-00105 ПВ4-00046 ПВ4-00100

ПВ4-00125 ПВ5-00053 ПВ5-00068

Дата на обявление 27.02.2018 г.

ПВ5-00100

Дата на обявление 26.02.2018 г.

ПВ2-00120 ПВ2-00221 ПВ3-00010

Дата на обявление 21.02.2018 г.

ПВ2-00064 ПВ2-00235 ПВ2-00006

Дата на обявление 20.02.2018 г.

ПВ2-М-00001

Дата на обявление 19.02.2018 г.

ПВ2-00063 ПВ2-00176 ПВ4-00003 ПВ4-00004 ПВ5-00106

Дата на обявление 16.02.2018 г.

ПВ1-00131 ПВ2-00003 ПВ4-00010 ПВ4-00134

Дата на обявление 07.02.2018 г.

ПВ2-00185 ПВ2-00210

Дата на обявление 06.02.2018 г.

ПВ2-00153

Дата на обявление 02.02.2018 г.

ПВ2-00032 ПВ2-00035 ПВ2-00105 ПВ2-00125 ПВ2-00254 ПВ2-00259

ПВ2-00283 ПВ2-00331 ПВ5-00023 ПВ5-00067

Дата на обявление 01.02.2018 г.

ПВ2-00011

Дата на обявление 26.01.2018 г.

ПВ2-00148 ПВ5-00075

Дата на обявление 25.01.2018 г.

ПВ2-00042 ПВ2-00103 ПВ2-00176 ПВ3-00029 ПВ3-00031 ПВ3-00087

ПВ3-00121 ПВ4-00126 ПВ4-00127 ПВ4-00128 ПВ4-00131 ПВ4-00132

ПВ4-00134 ПВ5-00059 ПВ5-00073 ПВ5-00084

Дата на обявление 22.01.2018 г.

ПВ4-00134

Дата на обявление 19.01.2018 г.

ПВ2-00289

Дата на обявление 16.01.2018 г.

ПВ2-00208 ПВ2-00211 ПВ3-00127 ПВ4-00130 ПВ4-00131

Дата на обявление 15.01.2018 г.

ПВ3-00128 ПВ3-00130 ПВ3-00131

Дата на обявление 12.01.2018 г.

ПВ2-00288 ПВ3-М-00003

Дата на обявление 11.01.2018 г.

ПВ2-00247

Дата на обявление 10.01.2018 г.

ПВ2-00038 ПВ2-00081 ПВ2-00094 ПВ2-00263 ПВ2-00271

Дата на обявление 08.01.2018 г.

ПВ2-00313

Дата на обявление 05.01.2018 г.

ПВ2-00135

Дата на обявление 04.01.2018 г.

ПВ2-00014 ПВ2-00053

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014    

АРХИВ 2015