Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 17.09.2021 г.

РР-02-71  РР-04-46  

Дата на обявление 16.09.2021 г.

РР-02-395  РР-02-214  РР-02-246

Дата на обявление 15.09.2021 г.

РР-06-37

Дата на обявление 14.09.2021 г.

РР-01-53

Дата на обявление 13.09.2021 г.

РР-02-213  РР-02-284  РР-02-285

Дата на обявление 10.09.2021 г.

РР-02-222  РР-02-333  РР-02-166  РР-02-256  РР-02-336  РР-02-381

Дата на обявление 09.09.2021 г.

РР-02-120  РР-02-156  РР-02-164  РР-02-186  РР-04-50

Дата на обявление 07.09.2021 г.

РР-02-204

Дата на обявление 03.09.2021 г.

РР-02-265

Дата на обявление 02.09.2021 г.

РР-02-114

Дата на обявление 01.09.2021 г.

РР-02-38

Дата на обявление 31.08.2021 г.

РР-02-268

Дата на обявление 26.08.2021 г.

РР-01-42  РР-04-1

Дата на обявление 23.08.2021 г.

РР-02-107

Дата на обявление 20.08.2021 г.

РР-01-30  РР-02-206

Дата на обявление 19.08.2021 г.

РР-05-3

Дата на обявление 17.08.2021 г.

РР-02-137  РР-06-35

Дата на обявление 13.08.2021 г.

РР-02-410

Дата на обявление 12.08.2021 г.

РР-01-10  РР-06-77

Дата на обявление 11.08.2021 г.

РР-02-43

Дата на обявление 10.08.2021 г.

РР-02-118

Дата на обявление 05.08.2021 г.

РР-02-191  РР-04-32  РР-04-33  РР-04-34

Дата на обявление 02.08.2021 г.

РР-02-62

Дата на обявление 30.07.2021 г.

РР-02-205  РР-04-30

Дата на обявление 27.07.2021 г.

РР-01-1  РР-04-44  РР-02-45  РР-02-363

Дата на обявление 26.07.2021 г.

РР-04-31  РР-04-35

Дата на обявление 23.07.2021 г.

РР-02-259

Дата на обявление 21.07.2021 г.

РР-02-5  РР-02-269

Дата на обявление 20.07.2021 г.

РР-02-300 ПВ5-33  ПВ5-82  ПВ5-83  ПВ5-87

Дата на обявление 19.07.2021 г.

РР-02-157  РР-02-204  РР-02-290  ПВ5-00080

Дата на обявление 16.07.2021 г.

РР-01-13  РР-02-232

Дата на обявление 14.07.2021 г.

РР-04-49

Дата на обявление 12.07.2021 г.

ПВ2-203  РР-02-117

Дата на обявление 09.07.2021 г.

РР-02-250

Дата на обявление 08.07.2021 г.

ПВ2-184

Дата на обявление 07.07.2021 г.

РР-02-136  РР-06-2

Дата на обявление 05.07.2021 г.

РР-03-2  ПВ2-137  ПВ2-291  РР-02-203  РР-02-371

Дата на обявление 02.07.2021 г.

РР-02-416  РР-04-22  РР-02-366  РР-02-406  ПВ2-90

Дата на обявление 30.06.2021 г.

РР-02-130

Дата на обявление 25.06.2021 г.

РР-06-20  РР-04-21

Дата на обявление 23.06.2021 г.

РР-02-379  РР-02-466  РР-05-2  РР-02-289  РР-02-415

Дата на обявление 22.06.2021 г.

РР-02-159  РР-02-241  РР-02-242

Дата на обявление 18.06.2021 г.

РР-02-417

Дата на обявление 17.06.2021 г.

РР-02-138

Дата на обявление 16.06.2021 г.

РР-02-180  РР-02-181  РР-02-182  РР-02-183  РР-02-184  РР-02-218

Дата на обявление 14.06.2021 г.

РР-06-12

Дата на обявление 11.06.2021 г.

РР-02-39  РР-02-48  РР-06-21  РР-06-25

Дата на обявление 09.06.2021 г.

РР-06-2

Дата на обявление 08.06.2021 г.

РР-02-157  РР-02-414  ПВ4-29  РР-04-20

Дата на обявление 04.06.2021 г.

РР-06-69  РР-01-28

Дата на обявление 03.06.2021 г.

ПВ5-46

Дата на обявление 02.06.2021 г.

РР-02-194  РР-02-312-(5)

Дата на обявление 01.06.2021 г.

РР-01-5  РР-02-101  РР-06-84

Дата на обявление 31.05.2021 г.

РР-06-90

Дата на обявление 28.05.2021 г.

РР-02-131

Дата на обявление 26.05.2021 г.

РР-02-69  РР-02-350  РР-02-430

Дата на обявление 20.05.2021 г.

РР-01-32  РР-01-57  РР-02-208 РР-02-210  РР-02-401  РР-02-402

РР-02-403  РР-02-404  РР-03-4  РР-04-141

Дата на обявление 19.05.2021 г.

РР-06-22

Дата на обявление 18.05.2021 г.

РР-04-121-(9РР-04-7  РР-04-8  РР-04-13

Дата на обявление 29.04.2021 г.

РР-01-54  РР-01-79  РР-02-75

Дата на обявление 28.04.2021 г.

РР-04-71

Дата на обявление 26.04.2021 г.

РР-01-71  РР-04-12

Дата на обявление 23.04.2021 г.

РР-01-32  РР-02-239  РР-02-370  РР-04-126  РР-06-80

Дата на обявление 22.04.2021 г.

ПВ5-68  РР-02-213  РР-02-247  РР-02-249  РР-02-296  РР-06-76

Дата на обявление 20.04.2021 г.

ПВ5-00067

Дата на обявление 16.04.2021 г.

РР-02-89

Дата на обявление 14.04.2021 г.

РР-02-418  РР-02-79  РР-02-90

Дата на обявление 13.04.2021 г.

РР-04-11  РР-06-58  

Дата на обявление 09.04.2021 г.

РР-02-124  РР-02-419  ПВ2-41

Дата на обявление 08.04.2021 г.

РР-01-75  РР-06-1