Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 13.01.2020 г.

РР-02-14

Дата на обявление 09.01.2020 г.

РР-06-53

Дата на обявление 08.01.2020 г.

РР-02-422  РР-02-442  РР-02-456  РР-05-5  РР-06-74

Дата на обявление 06.01.2020 г.

РР-04-119  РР-04-120

Дата на обявление 31.12.2019 г.

ПВ2-00107

Дата на обявление 30.12.2019 г.

ПВ2-59  РР-02-446  РР-02-447

Дата на обявление 20.12.2019 г.

РР-02-260  РР-04-109  РР-04-81

Дата на обявление 19.12.2019 г.

РР-02-108  РР-02-300  РР-02-366

Дата на обявление 18.12.2019 г.

РР-04-111

Дата на обявление 17.12.2019 г.

РР-06-74

Дата на обявление 12.12.2019 г.

РР-01-91  РР-02-202  РР-02-349  РР-04-110

Дата на обявление 09.12.2019 г.

РР-02-309  РР-02-274  РР-06-28

Дата на обявление 06.12.2019 г.

ПВ2-00146  ПВ5-00065

Дата на обявление 05.12.2019 г.

РР-02-388  ПВ5-00029

Дата на обявление 04.12.2019 г.

РР-06-57

Дата на обявление 03.12.2019 г.

ПВ2-00143

Дата на обявление 02.12.2019 г.

РР-04-94

Дата на обявление 29.11.2019 г.

РР-01-53  РР-01-82  РР-02-387  РР-06-33

Дата на обявление 25.11.2019 г.

РР-06-42

Дата на обявление 22.11.2019 г.

ПВ2-00221  РР-02-312

Дата на обявление 19.11.2019 г.

ПВ2-205  РР-02-175  РР-06-25

Дата на обявление 15.11.2019 г.

РР-02-327  РР-04-115  РР-04-116

Дата на обявление 13.11.2019 г.

РР-02-279  РР-04-112  РР-04-113  РР-04-114

Дата на обявление 11.11.2019 г.

РР-02-301

Дата на обявление 04.11.2019 г.

РР-01-29  РР-02-155  РР-02-156  РР-02-345  РР-02-363  РР-02-369  РР-02-371

Дата на обявление 24.10.2019 г.

РР-02-299 РР-02-320  РР-04-98  РР-06-24(9)  РР-06-48

Дата на обявление 22.10.2019 г.

РР-01-50  РР-02-248  РР-03-15  РР-04-107

Дата на обявление 21.10.2019 г.

РР-02-281  РР-02-324

Дата на обявление 14.10.2019 г.

РР-02-288  РР-06-13

Дата на обявление 09.10.2019 г.

РР-02-256

Дата на обявление 03.10.2019 г.

РР-02-12  РР-02-208  РР-02-321  РР-06-24  РР-06-39  РР-04-93

Дата на обявление 30.09.2019 г.

РР-06-17

Дата на обявление 25.09.2019 г.

ПВ2-00023  ПВ2-00141  ПВ2-164  РР-02-74  РР-06-38

Дата на обявление 24.09.2019 г.

РР-04-95

Дата на обявление 19.09.2019 г.

ПВ2-6  РР-02-110  РР-02-232  РР-06-23

Дата на обявление 13.09.2019 г.

ПВ2-00166(4)

Дата на обявление 12.09.2019 г.

ПВ2-00166

Дата на обявление 10.09.2019 г.

ПВ5-00037  РР-02-263

Дата на обявление 09.09.2019 г.

РР-02-200  РР-02-343  РР-04-34

Дата на обявление 05.09.2019 г.

ПВ2-00281 РР-03-5

Дата на обявление 03.09.2019 г.

ПВ2-00015  РР-01-73  РР-02-118  РР-04-89  РР-04-90  РР-06-30

Дата на обявление 02.09.2019 г.

ПВ3-99  РР-04-75

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2016

АРХИВ 2013   АРХИВ 2017  

АРХИВ 2014   АРХИВ 2018  

АРХИВ 2015   АРХИВ 2019