Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 03.10.2022 г.

РР-02-404

Дата на обявление 28.09.2022 г.

РР-01-14  РР-04-1

Дата на обявление 27.09.2022 г.

РР-02-271

Дата на обявление 26.09.2022 г.

РР-02-7  РР-02-344

Дата на обявление 21.09.2022 г.

РР-06-35  РР-02-273  РР-04-27  РР-04-49  РР-04-52

Дата на обявление 20.09.2022 г.

РР-02-159

Дата на обявление 19.09.2022 г.

РР-02-468

Дата на обявление 16.09.2022 г.

РР-02-446

Дата на обявление 15.09.2022 г.

РР-01-84

Дата на обявление 12.09.2022 г.

РР-02-289  РР-04-16

Дата на обявление 09.09.2022 г.

РР-02-136  РР-02-200

Дата на обявление 08.09.2022 г.

РР-01-110  РР-02-416  ПВ5-34

Дата на обявление 07.09.2022 г.

РР-02-209  РР-02-208  РР-02-338  РР-01-43

Дата на обявление 30.08.2022 г.

РР-01-16  РР-01-31  РР-04-32

Дата на обявление 29.08.2022 г.

РР-06-91

Дата на обявление 26.08.2022 г.

ПВ4-9  PP-02-378

Дата на обявление 23.08.2022 г.

РР-01-69  РР-01-86  РР-02-288

Дата на обявление 19.08.2022 г.

РР-04-41

Дата на обявление 17.08.2022 г.

РР-02-242  РР-02-243  РР-02-245  РР-04-51

Дата на обявление 15.08.2022 г.

РР-01-46  РР-02-193  РР-02-246  РР-02-248  РР-02-279

Дата на обявление 12.08.2022 г.

РР-06-14

Дата на обявление 10.08.2022 г.

РР-02-244

Дата на обявление 09.08.2022 г.

ПВ2-243

Дата на обявление 05.08.2022 г.

РР-02-50  РР-03-11  РР-03-16

Дата на обявление 02.08.2022 г.

РР-02-167  РР-04-21  ПВ4-9

Дата на обявление 01.08.2022 г.

РР-04-22

Дата на обявление 26.07.2022 г.

РР-02-40

Дата на обявление 21.07.2022 г.

ПВ5-38  РР-02-368

Дата на обявление 20.07.2022 г.

РР-02-48  РР-06-78  РР-02-429

Дата на обявление 15.07.2022 г.

РР-01-12  РР-02-438  РР-04-79

Дата на обявление 14.07.2022 г.

РР-02-331  РР-02-453

Дата на обявление 13.07.2022 г.

ПВ5-76  РР-02-115  РР-02-173  РР-02-223  РР-02-273

Дата на обявление 08.07.2022 г.

РР-02-140  РР-03-1  

Дата на обявление 07.07.2022 г.

РР-03-5

Дата на обявление 05.07.2022 г.

РР-02-320  РР-02-328  РР-04-5

Дата на обявление 04.07.2022 г.

РР-06-62

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012  АРХИВ 2013  АРХИВ 2014  АРХИВ 2015 

АРХИВ 2016  АРХИВ 2017  АРХИВ 2018  АРХИВ 2019 

АРХИВ 2020  АРХИВ 2021  АРХИВ 2022