Консултации при актуализацията на картите на заплахата и риска от наводнения

Консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания на Картите на заплахата и на риска от наводнения се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети. На основание чл.146с, ал.1 от Закона за водите, считано от датата на публикуването на Картите на заплахата и на риска от наводнения - 25 февруари 2022 г., в срок до 26 април 2022 г. всички заинтересовани страни и широката общественост в Дунавски РБУ могат да представят своите становища, забележки и препоръки по публикуваните Карти на заплахата и на риска от наводнения.

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
 по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org
 чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Регистрационен формуляр

Запис от Уебинар на 10 март