Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.07.2019 г. ново!
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  - дата на публикуване 18.07.2019 г. ново!

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.07.2019 г. ново!
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.07.2019 г. ново!
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 04.07.2019 г. ново!

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.07.2019 г. ново!

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.06.2019 г.  

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 27.06.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "подземни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 27.06.2019 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 14.06.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.06.2019 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 06.06.2019 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 06.06.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 28.05.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 16.05.2019 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 16.05.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "подземни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 16.05.2019 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.03.2019 г.
Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 06.03.2019 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.02.2019 г.
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.02.2019 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.02.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „АФПД“ към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.02.2019 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт /Длъжността се заема по чл. 15 от Закона за държавния служител (по заместване - до завръщане на титуляра)/ в дирекция “Административни, финансови и правни дейности” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 25.02.2019 г. ново!

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен юрисконсулт /Длъжността се заема по чл. 15 от Закона за държавния служител (по заместване - до завръщане на титуляра)/ в дирекция “Административни, финансови и правни дейности” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.02.2019 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността началник отдел на отдел „Планове за управление“ в дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.02.2019 г. 

Списък на допуснатите до практически изпит кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността началник отдел на отдел „Планове за управление“ в дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.02.2019 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността началник отдел на отдел „Планове за управление“ в дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 12.02.2019 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността началник отдел на отдел „Планове за управление“ в дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 12.02.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността началник отдел на отдел „Планове за управление“ в дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.01.2019 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 14.02.2019 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 01.02.2019 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 01.02.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 15.01.2019 г.

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.02.2019 г.  

Списък на допуснатите до практически изпит кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.02.2019 г. 
Списък на недопуснатите до практически изпит кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.02.2019 г.  

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.02.2019 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за  длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.02.2019 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен счетоводител към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.01.2019 г.  

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 11.09.2018 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 11.09.2018 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 11.09.2018 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 10.09.2018 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 10.09.2018 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.08.2018 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 28.08.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 28.08.2018 г. 

БДДР обявява конкурс по документи за назначаване на  експерти по граждански договор  за срок до 30.11.2018г.  за  изпълнение на дейности по обработка и структуриране на информация от дейността на Дирекцията - дата на публикуване 10.08.2018 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 07.08.2018 г.
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 07.08.2018 г.
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт в дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 07.08.2018 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 07.08.2018 г.
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт “подземни води”  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.08.2018 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.08.2018 г.
Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.08.2018 г. 

--------------------------------------------------

 Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 26.04.2018 г.
 Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 26.04.2018 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.02.2018 г.
Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.02.2018 г.
Списък на допуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 16.02.2018 г.

Списък на недопуснатите до интервю кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 16.02.2018 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г. 08.02.2018 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел „Планове за управление”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 08.02.2018 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.01.2018 г. 

 Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Пла