Списък на недопуснатите до интервю кандидати за държавен служител за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.12.2017 г. ново!

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София  - дата на публикуване 1.12.2017 г. ново!

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел „Планове за управление”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 30.11.2017 г. ново!

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 24.11.2017 г. ново!
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 24.11.2017 г.  

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 22.11.2017 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел „Планове за управление”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.11.2017 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.11.2017 г. ново!
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността главен експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София  - дата на публикуване 22.11.2017 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел „Планове за управление”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.11.2017 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 22.11.2017 г.

 Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 07.11.2017 г. 

  Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 01.11.2017 г.
   Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.11.2017 г.
   Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт “подземни води” в отдел „Разрешителни”, Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.11.2017 г. 

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца  - дата на публикуване 11.10.2017 г.  

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за държавен служител за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 10.10.2017 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 02.10.2017 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София и гр. Враца  - дата на публикуване 02.10.2017 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2017 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с  място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.09.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 11.09.2017 г. 

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 24.07.2017 г.

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София и гр. Враца  - дата на публикуване 24.07.2017 г.  

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 13.07.2017 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 13.07.2017 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София и гр. Враца  - дата на публикуване 13.07.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 22.06.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 22.06.2017 г. 

--------------------------------------------------

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт „Подземни води“ в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.06.2017 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Повърхностни води” в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.06.2017 г.
Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Повърхностни води” в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.06.2017 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Повърхностни води” в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.05.2017 г.
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт „Подземни води“ в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.05.2017 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт „Повърхностни води” в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.05.2017 г.
Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността главен експерт „Подземни води“ в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.05.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт „Повърхностни води” в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 02.05.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт „Подземни води“  в отдел "Разрешителни", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен -дата на публикуване 02.05.2017 г. 

--------------------------------------------------

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 11.04.2017 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 31.03.2017 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 31.03.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 14.03.2017 г. 

--------------------------------------------------

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 07.02.2017 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 30.01.2017 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 12.01.2017 г. 

--------------------------------------------------

     Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.12.2016 г.
     Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността младши експерт „Оценка на натиска при управление на водите“  в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.12.2016 г. 
     Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността  младши експерт „Прилагане на Планове за управление и оценка на ефекта от мерки” в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.12.2016 г. 

     Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 21.12.2016 г. 
     Списък на класираните кандидати след проведено интервю за длъжността старши експерт в Дирекция "Контрол" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Велико Търново - дата на публикуване 21.12.2016 г. 

     Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г.
     Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г.

     Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Оценка на натиска при управление на водите“  в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г.
    Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Оценка на натиска при управление на водите“  в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г.

     Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Прилагане на Планове за управление и оценка на ефекта от мерки” в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г.
    Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт „Прилагане на Планове за управление и оценка на ефекта от мерки” в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.12.2016 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 12.12.2016 г.

Списък на  не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 12.12.2016 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността старши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Велико Търново - дата на публикуване 12.12.2016 г.

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността старши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Велико Търново - дата на публикуване 12.12.2016 г.

Списък на не допуснатите до интервю кандидати за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 12.12.2016 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.12.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Оценка на натиска при управление на водите“  в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.12.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „Прилагане на Планове за управление и оценка на ефекта от мерки” в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 05.12.2016 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт „Химично състояние на водите“ в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.12.2016 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт „Прилагане на Планове за управление и оценка на ефекта от мерки” в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.12.2016 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за длъжността младши експерт „Оценка на натиска при управление на водите“  в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 05.12.2016 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Велико Търново - дата на публикуване 02.12.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 02.12.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "Контрол", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 02.12.2016 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за<