Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен -2 бр - дата на публикуване 23.09.2020 г. ново! 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен -2 бр - дата на публикуване 23.09.2020 г. ново!

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен -2 бр. - дата на публикуване 02.09.2020 г.

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

---------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2020 г. ново!

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.09.2020 г. ново!

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 25.09.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.09.2020 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.09.2020 г.  

Обявление за провеждане конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в Дирекция "АФПД" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.09.2020 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 31.08.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 31.08.2020 г. 

 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 10.09.2020 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Враца
- дата на публикуване 04.09.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 31.08.2020 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 31.08.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 10.08.2020 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

---------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжностите:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен; старши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 30.07.2020 г.
Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжностите:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 30.07.2020 г. 

Списък на  не допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 29.07.2020 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 29.07.2020 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен; старши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен и главен експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе
- дата на публикуване 28.07.2020 г.  

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 28.07.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 20.07.2020 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе  - дата на публикуване 20.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 20.07.2020 г.

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
  - дата на публикуване 20.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.07.2020 г

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  - дата на публикуване 20.07.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.07.2020 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.07.2020 г. 

Списък на  не допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 14.07.2020 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 08.07.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 29.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 29.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 29.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 29.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 29.06.2020 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

----------------------------------------------------------------------------------------

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ от конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция “Контрол” с изнесено място на работа в гр. София, състоял се на 30.06.2020 год. - дата на публикуване 03.07.2020 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕот конкурса за длъжността „младши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни”, дирекция “Планове и разрешителни” с изнесено място на работа в гр. София, състоял се на 25.06.2020 год. - дата на публикуване 03.07.2020 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 30.06.2020 г.  

Списък на  не допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 30.06.2020 г.  

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 25.06.2020 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжностите:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен; старши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен и главен експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе
- дата на публикуване 25.06.2020 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 24.06.2020 г.  

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София
- дата на публикуване 24.06.2020 г.  

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен
- дата на публикуване 22.06.2020 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
младши експерт „повърхностни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен; младши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. София; старши експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен и главен експерт „подземни води“ в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изнесено място на работа в гр. Русе.
- дата на публикуване 22.06.2020 г.  

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 16.06.2020 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 16.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.06.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе  - дата на публикуване 12.06.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  - дата на публикуване 12.06.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "подземни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 11.06.2020 г 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт "подземни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София  - дата на публикуване 12.06.2020 г. 

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.06.2020 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  - дата на публикуване 12.06.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 26.05.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт в отдел "Планове за управление", Дирекция "Планове и разрешителни" към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 21.05.2020 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността главен експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 21.05.2020 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността старши експерт "подземни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 21.05.2020 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "подземни води"  в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 21.05.2020 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 21.05.2020 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 21.05.2020 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за длъжността младши експерт "повърхностни води" в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 21.05.2020 г. 1

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността Директор на дирекция “Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район“ с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.10.2019 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността Дире