Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 23.09.2021 г. ново!

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК на допуснатите до интервю кандидати за длъжностите главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 24.09.2021 г. ново!

СПИСЪК на недопуснатите до интервю кандидати за длъжностите главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 24.09.2021 г. ново!

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 21.09.2021 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 09.09.2021 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 09.09.2021 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен и младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 09.09.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 23.08.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 23.08.2021 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. София - дата на публикуване 19.07.2021 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 23.07.2021 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе  - дата на публикуване 21.07.2021 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 14.07.2021 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 14.07.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца и главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе дата на публикуване 23.03.2021 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр.Плевен - дата на публикуване 15.06.2021 г.  

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр.Плевен  - дата на публикуване 11.06.2021 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр.Плевен - дата на публикуване 04.06.2021 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 04.06.2021 г. 

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр.Плевен - дата на публикуване 04.06.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  дата на публикуване 18.05.2021 г. 

----------------------------------------------------

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 17.06.2021 г. 

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.06.2021 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 15.06.2021 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 14.06.2021 г. 

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.06.2021 г. 

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 04.06.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 18.05.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед за прекратяване на конкурси №62/14.05.2021 г.

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  дата на публикуване 11.05.2021 г. прекратен със заповед №62/14.05.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.05.2021 г. прекратен със заповед №62/14.05.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 11.05.2021 г. прекратен със заповед №62/14.05.2021 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с Решение на НС, прието на 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, Ви уведомяваме, че провеждането на всички конкурсни процедура и процедури по подбор се преустановява до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.

При наличието на последваща информация ще бъдете уведомени своевременно. 

Заповед за прекратяване  на конкурсни процедури

===========================================================

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен юрисконсулт в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.04.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  дирекция “Контрол”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 13.04.2021 г. 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца, главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе и главен експерт в отдел "Разрешителни", дирекция "Планове е разрешителни", към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен  - дата на публикуване 22.04.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Враца - дата на публикуване 01.04.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в  отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 01.04.2021 г. 

Обявление за прoвеждане на конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с изнесено място на работа в гр. Русе - дата на публикуване 01.04.2021 г. 

 

ДОКУМЕНТИ

Декларация ЛД 

Декларация по чл. 17

Заявление

--------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с Решение на НС, прието на 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, Ви уведомяваме, че провеждането на всички конкурсни процедура и процедури по подбор се преустановява до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.

При наличието на последваща информация ще бъдете уведомени своевременно. 

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.05.2021 г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.05.2021 г. 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати за участие в конкурс за държавен служител за длъжността старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 28.05.2021 г. 

Дата на провеждане на конкурс за длъжността  старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.05.2021 г. 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА старши счетоводител в дирекция “АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 27.05.2021 г.  

Материали, върху които ще се проведат конкурсните тестове за държавен служител за длъжността старши счетоводител в дирекция “АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 20.04.2021 г. 

Дата на провеждане на конкурс за длъжността  старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен - дата на публикуване 19.04.2021 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  старши счетоводител в  дирекция "АФПД”, към Басейнова дирекция "Дунавски район" с място на работа в гр. Плевен