План за управление на Международния басейн на река Дунав

Планът за управление на Международния басейн на река Дунав е основен инструмент за интегрирано управление на водите, съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите. Първият План за управление на Международния басейн на река Дунав се изготви до края на 2009 г. и подлежи на актуализация на всеки шест години.

 

План за управление на Международния басейн на река Дунав

 

Проект на План за управление на Международния басен на река Дунав за периода 2016-2021г. (публикуван за обществени консултации)

 

План за управление на Международния басейн на река Дунав – 2010 – 2015 г.